חיפוש

פרסום טיוטת צו הארנונה לשנת 2018

המועצה המקומית גן יבנה

בהתאם לתיקון 136 לפקודת העיריות מיום 26/03/2014, תוקנה הוראת סע' 276 לפקודה, העוסק בשינוי המועד לאישור צו הארנונה במליאת המועצה וכן בחובת פרסום הצו ועוד קודם לכך, פרסום טיוטה שלו. התיקון חל משנת הכספים 2015 והלאה.

התיקונים בפקודת העיריות חלים גם על המועצה מקומית מכוח סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, הקובע כי הוראת סע' 276 לפקודה תחול על המועצה.

אשר על כן, תדון המועצה המקומית גן יבנה בצו הארנונה לשנת 2018 בישיבת מליאה שלא מן המניין שנקבעה ליום 22.6.17.

המועצה עומדת בחובת פרסום טיוטת הצעת צו הארנונה לפני אישורו במועצה, לפחות 10 ימים לפני ישיבת המועצה ומעמידה את טיוטת ההצעה לעיון הציבור במשרדי המועצה, בהתאם לסעיף 276(ד) לפקודה), שנכנס לתוקפו החל ביום 26/03/2016.

לעיון בטיוטת צו הארנונה לשנת 2018 הקליקו כאן.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות