חיפוש

מדד לניהול מוניציפלי איכותי ויעיל

מדד לניהול מוניציפלי איכותי ויעיל

המועצה המקומית גן-יבנה חוזרת וזוכה בפרס היוקרתי שנה אחר שנה, כמעט מתחילת סיום שנת הכהונה הראשונה של ראש המועצה דרור אהרון, ומאז היא זוכה לפרס בגין עשר שנים רצופות.

הפרס ניתן על עמידה בקריטריונים מחמירים אותם קובע משרד הפנים. בין הקריטריונים מוגדרים אחוז הגרעון השוטף מסך ההכנסות, אחוז הגרעון המצטבר, אחוז הוצאות ההנהלה וההוצאות בגין שכר כח האדם במנגנון המוניציפאלי, שיעורי גביית הארנונה והעמדת דו"חות כספיים מבוקרים ללא הסתייגויות גורמי הבקרה.

בנוסף להתנהלות הכספית נבדקים נושאים בתחום המינהל התקין, כגון התקשרויות כדין עם נותני שירותים, העדר ליקויים בתחום מינהל משאבי האנוש – כוח אדם והשכר, הענקת תמיכות לעמותות בהתאם לנהלים ועוד.

דרור אהרון ראש המועצה המקומית גן יבנה: "משרד הפנים מגדיר קריטריונים נוקשים וקפדניים. לכן קבלת הפרס היא הוכחה ברורה עבורנו ועבור הציבור שהקופה הציבורית מנוהלת בצורה אחראית, נטולת פשרות וראויה לשבח.

ברכות ותודות בראש ובראשונה לגזבר המועצה, לכל מנהלי המחלקות ועובדיהן על עבודה טובה ונאמנה בשירות הציבור. בנוסף אני מבקש להודות לחברי המועצה, כל אחד במסגרת התיק המקצועי עליו הוא אמון".

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות