חיפוש

לרווחת הציבור

ישיבת מליאה

ביום חמישי 29.9.16 כונסה ישיבת מליאת המועצה המקומית גן יבנה מס' 22, אותה בחר ראש המועצה דרור אהרון, לפתוח בדברים לזכר נשיא המדינה התשיעי וראש הממשלה לשעבר, שמעון פרס ז"ל.

לאחר מכן עבר לנושאים שעל סדר היום, במרכזם אישור תקציבים בלתי רגילים במאות אלפי שקלים.

רבים מהתקציבים שהובאו להצבעה נועדו לכיסוי פעולות שביצעה המועצה בהכנה לפתיחת שנת הלימודים, ושאותם מימנה מימון ביניים כדי שיושלמו בזמן, ביניהם:

93 אלף שקלים לתיקון ליקויי בטיחות במסגרת שיפוצי הקיץ, לטובת הנגשה אקוסטית אושרו 60 אלף לתיכון אורט יצחק רבין, 30 אלף שקלים לתיכון אורט נעמי שמר ו-30 אלף לגן הילדים "רימון",
86 אלף שקלים לרכישת ציוד ביטחון,
60 אלף שקלים לרכישת מזגנים,
40 אלף שקלים להנגשה פרטנית,
87 אלף שקלים לסימון כבישים והתקני בטיחות.
100 אלף שקלים לשדרוג מערכות גילוי וכיבוי אש בכל מוסדות החינוך והציבור שבאחריות המועצה.

התקציב שיועד להקמת מרכז הספורט והנופש הצומח (הקנטרי קלאב) הוגדל ב-700 אלף שקלים, מ-24.055 ל-24.755 מלש"ח, לטובת מבנה החוגים ואבזור חדר הכושר שייפתח במתחם.

תב"ר להצטיידות מוסדות חינוך הוגדל מ-50 ל-70 אלש"ח,

תב"ר לפיתוח תשתיות, הצטיידות ואחזקת מבנים הוגדל מ-1.7 מלש"ח ל1.8 מלש"ח,

תב"ר לביצוע מעברי חציה מוגבהים מוגדל מ-350 אלש"ח ל-383 אלש"ח.

בנוסף לתקציבים שפורטו, אושר תב"ר חדש בסך כולל של 400 אלף שקלים לשיפוץ מבנה מד"א שימומן בחלקים שווים על ידי המועצה המקומית וארגון מד"א.

ראש המועצה אהרון דרור חתם את הישיבה בתודות לחברי ההנהלה ואיחולים לשנה החדשה. "תודה לחברי ההנהלה על אחריות ציבורית ועשייה לילות כימים בשירות הציבור, כל אחד בתחום עליו הוא מופקד".

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות