חיפוש

לרווחתכם התושבים

בישיבה מס' 26 מיום חמישי (30.3.17) אישרה מליאת מועצת גן יבנה תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) בסכום שמצטבר לכ-35 מליון שקלים שנועדו לביצוע פרוייקטים שונים ברחבי הישוב.

תב"רים הם תקציבים בלתי רגילים, מעבר לתקציב השוטף של הרשות, המושגים בין היתר בפעילות ראש המועצה, דרור אהרון, למול משרדי ממשלה שונים לטובת קידום פרוייקטים ופיתוח בגן יבנה.

המליאה אישרה פתיחת תב"רים חדשים לתאורה במגרש ספורט משולב – 164 אלש"ח, פעולות בטיחות בדרכים בסך 62 אלף שקלים והסדרי תנועה וחניה (נשק וסע) בקרבת ביה"ס היסודי החדש בסך 400 אלף שקלים.

בנוסף אושרה הגדלה של תב"ר קרית ספורט עירונית (הקנטרי קלאב) בסך 25.55 מליון שקלים, תב"ר לבניית בית כנסת לעולי אתיופיה בסך 1.45 מליון שקלים, תב"ר פיתוח תשתיות, הצטיידות ואחזקת מבנים – 2.05 מליון שקלים, תב"ר שדרוג כבישים ומדרכות – 2 מליון שקלים, הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה – 240 אלש"ח, הקמת תחנת שיטור עירוני – 220 אלש"ח, הסדרת אנדרטה לנפגעי פעולות איבה – 300 אלש"ח, שדרוג וסימון כבישים – 340 אלש"ח, רכישת מזגנים למוסדות חינוך וציבור – 120 אלש"ח, שדרוג מערכות כיבוי וגילוי אש – 150 אלש"ח, פיתוח כיכרות – 200 אלש"ח, שדרוג תשתיות רחוב אתרוג ושיטה (סביבות ביה"ס היסודי החדש) – 910 אלש"ח ושדרוג מתקני ספורט וכושר – 140 אלש"ח.

כלל התקציבים הבלתי רגילים, כולל הגדלות מסתכם, כאמור, בכ-35 מליון שקלים.

ראש המועצה דרור אהרון, שבירך את מליאת הרשות לקראת חג הפסח איחל לחברי המועצה המשך עשייה פורה וטובה בשירות הציבור.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות