חיפוש

טופס הצהרת חנות או עסק בהתאם לתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות) התש"ף- 2020 – 

G264304 כתב הצהרה מטעם בעל עסק בדבר עמידה בדרישות הדין – נוסח מתוקן-V002

עדכון תקנות הגבלת פעילות – 26.4.2020 – 

G264471 קובץ התקנות-8518 תקנות הגבלת הפעילות- תיקון-V001

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות