חיפוש

הצלחה גדולה:

בתכנית להקמת 1600 יחידות דיור בגן יבנה שהוגשה על ידי חברת דירה להשכיר ורשות מקרקעי ישראל ואושרה בוועדה לתכנון מתחמים לדיור נכללו כל ההתאמות והשינויים בהיבטי תחבורה, תשתיות פיזיות, מוסדות ושירותי ציבור שביקש ראש מועצת גן יבנה.

ביום שלישי האחרון 9 במרץ, התקיים דיון בהתייחסויות שהוגשו לתכנית "גן יבנה מערב" במסגרת ועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל, והושמעה התייחסות חוק ממונה מטעם הותמ"ל.

בסיום הדיון בוועדת המשנה הועברו המלצותיה למליאת הותמ"ל. ראש המועצה דרור אהרון, החבר בותמ"ל מתוקף חוק, שב והציג דרישות מהותיות לגן יבנה, אותן בעבר בפני שרי האוצר, השיכון והתחבורה.

עם אישור התכנית בותמ"ל וקבלת הדרישות העקרוניות לגן יבנה, ציין ראש המועצה כי מדובר בבשורה חשובה ומשמעותית, היות שהתכנית נותנת מענה לצרכים מהותיים לגן יבנה בהווה, ולשנים רבות קדימה. "בזכות התכנית וההתאמות שבוצעו לדרישתי בתחומי התחבורה, התשתיות והשירותים, פתרונות הדיור בתמהיל המגוון לזוגות צעירים ואוכלוסיה מתבגרת, גן יבנה תדע קפיצת מדרגה אדירה".

תמצית דרישות גן יבנה שנכללו בתכנית:

א. סלילת כביש יציאה צפוני במלואו ככביש דו-נתיבי בשני הכיוונים. בחיבור בין היציאה הצפוני לכביש 42 תבוצע צומת חדשה, וזרימת התנועה תהיה בנפח דו-נתיבי שיתן פיתרון למחלף ולחיבור לכביש 4. הביצוע יחל לפני מתן היתרי בניה.

ב. שימור מרחב ירוק בלב ע"י הקמת פארק בן 60 דונם. בתכנית בוטלו יחידות דיור שמנעו את הרחבתו.

ג. הפקעת 60% לצורכי ציבור, כולל 240 יחידות דיור מוגן ושירותים לאוכלוסיה ותיקה.

ד. 40% משטח מגרש הכדורגל שיועד למגורים, יוקצו לחניה ציבורית לבית הכנסת כחניה תפעולית וחניה לתושבים יחד עם צורכי ציבור נוספים.

ה. הקמת אצטדיון כדורגל סמוך לאיזור התעשייה, ומתן היתרי בניה למגורים רק עם סיומו.

ו. עדיפות לבני המקום בהיקף של 20% מכל יחידות הדיור.

ז. בנייה צמודת קרקע בצפיפות נמוכה, בצמוד לבינוי הקיים היום.

ח. דחיקת בינוי של עד 4 קומות ומדורגים לשולי התכנית. (הוועדה דחתה דרישה של חלק מחברי הוועדה לחזור לצפיפויות קודמות ואף להוסיף עליהן, קרי 8-12 קומות ויותר).

ט. ביצוע פתרונות ניקוז וביוב וחיבור למט"ש חדש כתנאי להיתרי הבנייה.

"בתוכנית במתכונת זו אני רואה בשורה מעולה לתושבי גן יבנה. בעקבות אישורה הסופי, יחתם הסכם פיתוח שיתייחס גם לסוגיות הישוב הישן מול החדש, לתקציבים מיוחדים למבני ציבור ועוד". בנוסף אנו פועלים מול משרד האוצר לקבל הרשאות לתכנון שני איזורי תעסוקה. האחד בכניסה לגן יבנה מכיוון כביש 4 בקרבת תחנת הדלק. השני על ידי הרחבת אזור תעשייה הקיים, דבר שיבטיח עוגנים כלכליים מהותיים כחלק בלתי נפרד", מסכם דרור אהרון.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות