חיפוש

גן יבנה – ברשימת הרשויות היציבות בישראל לשנת 2017

דרור אהרון

גן יבנה ברשימה המכובדת של רשויות מקומיות שהוגדרו על ידי המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, כרשויות יציבות לשנת 2017.

האישור על רשות יציבה ניתן למועצת גן יבנה בהתאם לממצאי הדו"חות הכספיים לשנת 2015, לאחר שהוכיחה כי היא עומדת בפרמטרים כספיים וניהוליים שונים.

בין הפרמטרים: תקציב שנתי שוטף מאוזן, ניהול כספי תקין, גירעון מצטבר שאינו עולה על 12.5 אחוזים, העדר הערות ביקורת משמעותיות והעדר ליקויים בדוחות השכר.

כל רשות שמוגדרת על ידי משרד הפנים כ"יציבה" זוכה להקלות בדיווחיה למשרד הפנים והתייעלות ארגונית בהליכים שונים.

מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, ששיגר את מכתב ההודעה לראש הרשות דרור אהרון, בירך על הסיווג המכובד וציין את האתגרים המשמעותיים, הן באספקת שירותים ממלכתיים והן באספקת שירותים מקומיים, במסגרת תקציבית נתונה ומוגבלת.

"לגן יבנה זו אינה פעם ראשונה שהיא זוכה בהכרה ובהוקרה של משרד הפנים, אך זו תמיד בשורה חשובה ומשמחת לישוב ולתושבים, שמעידה על התנהלות כלכלית נכונה. נמשיך לפעול לשגשוג הישוב וקידומו", ציין דרור אהרון ראש מועצת גן יבנה.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות