חיפוש

תושבים יקרים,

לנוחיותכם מצורפים מספר מסמכים –

טופס בקשה להשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמיד אשר נפגע בתאונה

נספח -רשימת הטיפולים בגינם משרד החינוך משתתף בהוצאות טיפולי שיניים לתלמידים

 

השתתפות משרד החינוך בהוצאות טיפולי  שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בתאונה –

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/bituach/NifgaeTeuna/dental+treatment.htm

 

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות