חיפוש

אושרה הקמת חברה כלכלית לגן יבנה

המועצה המקומית גן יבנה מבצעת מזה למעלה משנתיים הליכים נדרשים להקמת תאגיד מוניציפלי בתחומה, שיהיה אמון על מתן שירותים בתחומי הפיתוח, הספורט, התרבות, החינוך והפנאי.

התאגיד העירוני נועד לשמש כזרוע ביצועית של המועצה, תוך שימוש בתקציב נפרד, ניהול ענייניו ומימון פעולותיו בצורה עסקית וכלכלית.

לאחר שנדרשה המועצה לעדכונים ותיקוף מחדש של טיוטת מסמכי ההקמה, נשלח במאי השנה למשרד הפנים נוסח תקנון סופי, שכלל הסדרים לגבי מטרות החברה, הון החברה, מבנה מוסדותיה, אופן כינוסה וסמכויותיה של האסיפה הכללית, הרכב הדירקטוריון, פעילותו וסמכויותיו, ועדות החברה, מינוי עובדים בכירים, נהלי התנהלות חשבונאית, התקשרויות ואופן קבלת החלטות.

אישור ייסוד תאגיד עירוני בהתאם לסעיף 146א לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950 בחתימת מנכ"לית משרד הפנים אורנה הוזמן-בכור, התקבל בימים אלה במועצה המקומית גן יבנה.

ראש המועצה דרור אהרון, בישר על קבלת האישור בהודעה ראשונית שנשא בפני נבחרי הציבור בישיבת המליאה האחרונה.

בדבריו עדכן בקידום תהליך מינוי הדירקטוריון, שמחוייב לתת ביטוי הולם וייצוג לבני שני המינים. בראש הדירקטוריון יעמוד ראש המועצה, בהתאם לצו המועצות ופקודת העיריות.

ראש המועצה סיכם הודעתו בתודות לחבר המועצה עו"ד אביחי עוגן, גזבר המועצה אלון מדהלה והיועמ"ש עו"ד יעל צוברי על עבודה ממושכת ונחרצת לקידום הקמת החברה הכלכלית.

"הקמת חברה כלכלית הוא חלק מסדרת מהלכים משמעותיים בעלי פוטנציאל לביסוסה הכלכלי של גן יבנה. לא מן הנמנע שתשמש גם כחברה מפתחת על בסיס כלכלי לפיתוח שכונות חדשות ומתחמי תעסוקה עתידיים בגן יבנה", מסכם דרור אהרון.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות