חיפוש

תשלומים מקוונים

תושבים יקרים, לנוחיותכם קיבצנו את כלל הטפסים שיאפשרו לכם לבצע את כלל פעולות התשלום באופן מקוון. 

פיקוח

לתשלום דוחות חנייה לחצו כאן
לתשלום דוחות כלליים לחצו כאן

להגשת טפסים מקוונים –
https://mileon-portal.co.il/Default.aspx?Rashut=920022

טופס ערעור על הודעת קנס – דוח פיקוח כללי
 טופס ערעור על הודעת קנס – דוח חניה

ארנונה וגבייה

לפנייה למחלקת הארנונה והגבייה באמצעות טפסים מקוונים (עדכון הוראת קבע, בקשה להנחה בארנונה, נכס ריק, החלפת משלמים, אישור היעדר חובות וכו')לחץ כאן 

תיק תושב

תשלומי ארנונה

תשלום דוחות חניה

תשלום דוחות פיקוח כללי

טפסי בקשה ונוהל לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב

 טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק

ניתן לשלם באתר האינטרנט של החברה לאוטומציה

ניתן לשלם גם באמצעות הוראת קבע בבנק או באמצעות כרטיס האשראי. 
הוראת קבע בנק (ארנונה +אגרת שמירה)

הוראת קבע אשראי (ארנונה+אגרת שמירה)
 טופס הוראת קבע לבנק כולל תשלומי שכל"מ/קר"ב/ריתמיקה/ב. תאונות
 טופס הוראת קבע באשראי כולל שכל"מ/קר"ב/ריתמיקה/ב. תאונות

 טופס בקשה להנחה בארנונה
 טופס בקשה להנחת נזקק
 טבלת מבחן הכנסה – 2016
 מסמכים שיש לצרף לבקשה להנחה על פי מבחן הכנסה
 אישור ויתור סודיות

חינוך

תהליך הגשת בקשה להתאמות הנגשה פרטניות לתלמיד

בקשת העברה של תלמיד- על יסודי

בקשת העברה של תלמיד- על יסודי

אגרת שרותים לתשלום לשנת תשפא

טופס בקשה למלגה לשנת תשפא

טופס רישום תלמיד לשנת תשפא

הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי ברישום לגני הילדים

טופס התחייבות לקרן קרב תשפא

כתב התחייבות לתשלום עבור אגרות בהרשמה לגני ילדים

ביטחון

טופס הצטרפות למשמר האזרחי

הנדסה ותכנון

בקשה להקצאת חניית נכים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה

מערכת מפות דינאמית של גן יבנה 

גזברות

 תבחיני תמיכות בעמותות
 פרטי בקשה לתמיכה
 טופס לבקשת תמיכה
 כתב הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת
 הרשאה בלתי חוזרת
 התחייבות המוסד הציבורי הנתמך

 

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות