חיפוש

מחלקה

 

טלפון (קידומת 08)    

      

   

פקסימיליה    

         

מרכזייה                   

8545600

 –

לשכת ראש המועצה

8545681

8574566

מזכירות

8545666

8574566

לשכת מנכ"ל

8545671

8574566

דוברות

8545682

8574566

חינוך

8545644

8545642

8545643

הגיל הרך

8545653

8545643

שירות פסיכולוגי חינוכי

8673803

8673647

הנדסה

8545631

8545632

מוקד עירוני

106

8573706

10686* (בחיוג מסלולרי)

8545664

תברואה שפ"ע ורישוי עסקים

8545691

8545692

שירות וטרינרי

6225501

6225502

רווחה

8573129

8574450

8570514

ביטחון

8573289

6214770

גבייה

076-5300917

8545616

פיקוח

6225501

6225502

גזברות

8545602

8545603

כח אדם ושכר

8545626

8545625

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות