חיפוש

ועדת שלושה-פרוטוקול למתן שירותי ליסינג

פרוטוקול וועדת שלושה לקירוי מגרש הספורט בבית הספר אילן רמון

ועדת תמיכות 1 מיום 14.11.19

ועדת תמיכות 2 מיום 24.11.19

פרוטוקול ועדת שלושה החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח לרכב ליסינג

פרוטוקול ועדת שלושה חוזה ניהול ליסנג רכב

הודעה בדבר אישור קבלת תרומה להפעלת תכנית נאמני בריאות

פרוטוקול ועדת תרומות

פרוטוקול ועדת שלושה בנושא חוזה ניהול לליסינג תפעולי

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 2.5.19 להתקשרות עם קבלן שירותי IT

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 2.5.19 – עבודות סלילה ופיתוח ברחובות שונים

ועדת שלושה-מכרז מס לת 26.2018

ועדת שלושה מיום 6.2.19 – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – 3.2.19

פרוטוקול ועדת תמרור 7.1.2019

נוהל היערכות מיטבית לקליטת פעוטות למערכת החינוך 11.11.18

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מערך היסעים – 8.11.18

חוזה ניהול מול משכל – 29.10.18 מערכות מיזוג

פרוטוקול ועדת שלושה – מערכות מיזוג מרכזיות – 16.10.18

פרוטוקול ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 2.9.2018

ועדת שלושה-החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 21.8.18

פרוטוקול ישיבת ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 6.8.2018

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים

החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח-אספקה והתקנה של מתקני משחקים

חוזה ניהול מתקני משחקים מול משכל

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות