חיפוש

ישיבות מליאת המועצה

לידיעתכם ההקלטות מפורסמות בערוץ ה-YOUTUBE של מועצת גן יבנה – לחצו כאן 

מליאה מס' 1 – 12.11.13

מליאה שלא מן המנין מס' 1 – 28.11.13

מליאה שלא מן המנין מס' 2 – 19.12.13

מליאה מס' 2 – 26.12.13

מליאה שלא מן המנין מס' 3 – 6.2.14

מליאה מס' 3 – 27.3.14

מליאה מס' 4 – 19.6.14

מליאה שלא מן המנין מס' 4 – 19.6.14

מליאה שלא מן המנין מס' 5 – 19.6.14

מליאה מס' 6 – 29.7.14

מליאה מס' 7 – 14.8.14

מליאה שלא מן המנין מס' 6 – 11.9.14

מליאה שלא מן המנין מס' 7 – 2.10.14

מליאה מס' 8 – 2.10.14

מליאה מס' 9 – 27.11.14

מליאה מס' 10 – 12.11.14

מליאה מס' 11 – 29.1.15

מליאה שלא מן המנין מס' 8 – 19.2.15

מליאה מס' 12 – 31.3.15

מליאה מס' 13 – 28.5.15

מליאה שלא מן המנין מס' 9 – 25.6.15

מליאה מס' 14 – 25.6.15

מליאה מס' 15 – 30.7.15

מליאה מס' 16 – 17.9.15

מליאה מס' 17 – 29.10.15

מליאה מס' 18 – 24.12.15

מליאה מס' 19 – 28.1.16

מליאה שלא מן המנין מס' 11 – 28.1.16

מליאה מס' 20 – 28.3.16

הקלטת מליאה מס' 20 – 28.3.16

מליאה מס' 21 – 23.6.16

הקלטת מליאה מס' 21 – 23.6.16

מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16

הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16

מליאה מס' 22 – 29.9.16

הקלטת מליאה מס' 22 – 29.9.16

מליאה מס' 23 – 15.12.16

הקלטת מליאה מס' 23 – 15.12.16

מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17

הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17

מליאה מס' 24 – 9.2.17

הקלטת מליאה מס' 24 – 9.2.17

מליאה מס' 25 – 2.3.17

הקלטת מליאה מס' 25 – 2.3.17

מליאה מס' 26 – 30.3.17

הקלטת מליאה מס' 26 – 30.3.17

מליאה מס' 27 – 18.5.17

הקלטת מליאה מס' 27 – 18.5.17

מליאה מס' 28 – 17.8.17

הקלטת מליאה מס' 28 – 17.8.17

מליאה מס' 29 – 26.10.17

הקלטת מליאה מס' 29 – 26.10.17

מליאה מס' 32 – 21.12.17

הקלטת מליאה מס' 32 

מליאה מס' 33 18.1.18

הקלטת ישיבת מליאה מס' 33

מליאה מס' 34 27.3.18

הקלטת מליאה מס' 34

מליאה שלא מן המניין מס' 15 28.3.18

ישיבת מליאה שלא מן המניין 16 28.3.18

הקלטת מליאה שלא מן המניין 15 16

מליאה 35 מיום 14.6.18

הקלטת מליאה מס' 35

מליאה שלא מן המניין 17 27.6.2018

הקלטת מליאה שלא מן המניין מס' 17

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 36 מיום 19.7.18

מליאה שלא מן המנין 18 מיום 23.8.18

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 19 מיום 23.8.18

מליאה שלא מן המנין 20 מיום 23.8.18

מליאה 37 מיום 23.8.18

פרוטוקול ישיבת מליאה מס 38 מיום 6.9.18

מועצה מספר 17

תמלול מליאה מס. 1 21.11.18

מליאה 1 מיום 21.11.18 – החלטות

החלטות ישיבת מליאה מספר 2 מיום 20.12.18

20.12.18 – תמלול מליאה מס. 2

פרוטוקול ישיבת הנהלה 2 מיום 30.12.18 -צו ארנונה 2019

החלטות ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 1 מיום 17.1.2019

פרוטוקול מליאה שלא מן המנין 17.1.19 בנושא צו הארנונה

החלטות מליאה מס.2 שלא מן המניין 31.1.2019

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין בנושא ארנונה – 31.1.2019

תמלול מליאה שלא מן המנין – תקציב 14.3

החלטות מליאה שלא מן המנין מס. 4 – תקציב

תמלול מליאה שלא מן המנין 24.3.19 תקציב

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3 וישיבה של מן המניין מספר 5 11.4.19

פרוטוקול מליאה מס' 4 20.6

תמלול ישיבת מליאה מספר 5 מיום 22.8.19

פרוטוקול החלטות מליאה מס. 5 22.8.19

תמלול ישיבת המועצה מספר 6 מיום 14.11.2019

תמלול מליאה מס. 7 12.12 2019

תמלול מליאה שלא מן המניין מס. 8

פרוטוקול מליאה מס. 8 מתאריך 13.2.2020

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות