חיפוש

חברי המועצה:

המועצה הינה גוף פוליטי דמוקרטי הנבחר על פי סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.
חברי המועצה מייצגים באופן יחסי לתוצאות הבחירות, את כל הרשימות או הסיעות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי המקום.
חברי מועצת גן-יבנה ה-17 נבחרו בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ב- 30 באוקטובר 2018

1. דרור אהרון – ראש המועצה
סיעה: דרור לגן יבנה
יו"ר ועדת מל"ח וביטחון
יו"ר ועדת איכות סביבה וקיימות
יו"ר הנהלת המתנ"ס
יו"ר הועדה לתכנון ובניה גן יבנה
יו"ר ועדה למיגור האלימות
יו"ר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה

2. עו"ד סביון יניב – סגן ומ"מ ראש המועצה, חבר ועדת הנהלה
סיעה: דרור לגן יבנה
מחזיק תיק גזברות וגביה, לרבות אחריות לעובדים
מ"מ רה"מ בוועדה לתכנון ובניה גן-יבנה
יו"ר ועדת שמות
יו"ר וועדה בנגע הסמים המסוכנים
חבר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
אחריות על התחומים: פיקוח, מוקד עירוני, שיטור משולב ופרוייקטים

3. ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה, חברת ועדת הנהלה
סיעה: דרור לגן יבנה
מחזיקת תיק החינוך הכללי
יו"ר ועדת שמות
נציגת הרשות בהנהלת המתנ"ס
חברה בוועדה לקידום מעמד האישה
חברה בוועדת מכרזים
חברה בוועדת רווחה

4. אילן רביבו – חבר מועצה, חבר ועדת הנהלה
סיעה: דרור לגן יבנה
מחזיק תיק נוער וספורט
מחזיק תיק תרבות ואירועים
חבר ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן-יבנה
חבר בהנהלת המתנ"ס
חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות

5. רוחמה עזר – חברת מועצה, חברת ועדת הנהלה
סיעה: דרור לגן יבנה
מחזיקת תיק מסחר, תעשייה ועסקים קטנים
מחזיקת תיק נוער
יו"ר בוועדת מכרזים
יו"ר ועדת הנחות
חברה בוועדה לקידום מעמד האישה

6. ירון ניסים – סגן ראש המועצה, חבר הנהלה
סיעה: הליכוד
מחזיק תיק החינוך הדתי, סמכויות להקמת חט"ב דתית
אחריות בנושאי דת בחינוך מ"מ דתי
מ"מ יו"ר הנהלת המתנ"ס
חבר בוועדה למיגור האלימות
חבר ומ"מ יו"ר וועדת הנחות
חבר וועדת שמות

7. יורם סויסה – חבר מועצה, חבר ועדת הנהלה
סיעה: הליכוד
מחזיק תיק קשרי חוץ
מחזיק תיק הקשר עם שרי הממשלה
מחזיק תיק התחבורה
יו"ר וועדת מאבק בנגע סמים קשים
מ"מ יו"ר הנהלת מרכז הספורט והנופש גן-יבנה
נציג המועצה באיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה
נציג המועצה ברשות הניקוז "שורק"
חבר הנהלת המתנ"ס
חבר וועדת מכרזים
חבר וועדת רווחה
חבר וועדת שמות
חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות

8. חיים שוחמי – חבר מועצה
סיעה: דרך חדשה לגן-יבנה
חבר וועדת שמות
חבר וועדת איכות הסביבה וקיימות

9. עו"ד הדס ויצמן – חברת מועצה, חברת ועדת הנהלה
סיעה: דרך חדשה לגן-יבנה
יו"ר וועדה לקידום מעמד האישה
יו"ר וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
חברה וועדת מכרזים
חברת וועדת רווחה

10. שרביט אלירם – חבר מועצה
סיעה: עוצמה
חבר וועדת רווחה
חבר וועדת מאבק בנגע סמים קשים

11. ארביב רוני – חבר מועצה
סיעה: עוצמה
חבר וועדת הנחות
חבר וועדת ביקורת
חבר וועדת מכרזים

12. עו"ד מרדכי יוסף – חבר מועצה
סיעה: גן יבנה משנה כיוון
יו"ר וועדת ביקורת
חבר וועדת שמות

13. מירב אילוז – חברת מועצה
סיעה: גן יבנה משנה כיוון
מ"מ חבר וועדת הנחות
חברת וועדת ביקורת
חברת וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
חברת ועדת רווחה
חברת ועדה לקידום מעמד האישה
חברת ועדה למיגור האלימות

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות