חיפוש

ועדות המועצה:

חברי המועצה ה-17:
1. דרור אהרון, ראש המועצה
2. עו"ד סביון יניב
3. ירדנה אוקמן
4. רוחמה עזר
5. אילן רביבו
6. ירון ניסים
7. יורם סויסה
8. חיים שוחמי
9. עו"ד הדס וייצמן
10. אלירם שרביט
11. רוני ארביב
12. עו"ד מוטי יוסף
13. מירב אילוז

חברי ועדת הנהלת המועצה:
1. דרור אהרון
2. עו"ד סביון יניב
3. ירדנה אוקמן
4. רוחמה עזר
5. אילן רביבו
6. ירון ניסים
7. יורם סויסה
8. עו"ד הדס וייצמן

ועדת מכרזים
רוחמה עזר – חברת מועצה – יו"ר
ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה – חברה
עו"ד הדס ויצמן – חברת מועצה – חברה
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
רוני ארביב – חבר מועצה – חבר

הנהלת המתנ"ס
דרור אהרון – ראש המועצה – יו"ר
ירון ניסים –  מ"מ יו"ר הנהלת מתנ"ס
רחמים שרים – מנהל מח' החינוך – נציג רשות
אמיר גברה – קב"ט – נציג רשות
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – נציג רשות
ירדנה אוקמן- סגנית ראש המועצה – נציגת ציבור
אולגה כגן – נציגת ציבור
עדי בכש – נציגת ציבור
חווה הירש – נציגת ציבור
אילן רביבו – נציג ציבור

ועדת תמיכות
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – יו"ר
אלון מדהלה – גזבר המועצה – חבר
עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה – חברה

ועדת הנחות
רוחמה עזר–חברת מועצה – יו"ר
ירון ניסים –חבר מועצה – מ"מ יו"ר
רוני ארביב – חבר מועצה – חבר
מירב אילוז – חברת מועצה – מ"מ חבר
אלון מדהלה – גזבר המועצה – חבר
עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה – חברה
ימית עופרי – מנהלת מחלקת רווחה – חברה

ועדת ביקורת
עו"ד מוטי יוסף – חבר מועצה
רוני ארביב – חבר מועצה
מירב אילוז – חברת מועצה

ועדת רכש ובלאי
אלון מדהלה – גזבר המועצה – יו"ר
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – חבר
שמריה דמארי – מנהל רכש  – חבר
רחמים שרים – מנהל מחלקת החינוך – חבר
וידה אוחיון – נציגת עובדים

ועדת שמות
עו"ד סביון יניב – סגן ראש המועצה – יו"ר
ירון ניסים – חבר מועצה – חבר
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
חיים שוחמי – חבר מועצה – חבר
עו"ד מוטי יוסף – חבר מועצה – חבר

ועדת הקצאת קרקע
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – יו"ר
אלון מדהלה – גזבר המועצה – חבר
דרור איווניר – מהנדס המועצה – חבר
עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה – חברה

ועדה לקידום מעמד האישה
עו"ד הדס ויצמן – חברת מועצה – יו"ר
ירדנה אוקמן – חברת מועצה – חברה
רוחמה עזר – חברת מועצה – חברה
מירב אילוז – חברת מועצה – חברה
לימור לירון סילברה – חברה ויועצת לקידום מעמד האישה

ועדת רווחה
עו"ד רונית כהן (נציגת ציבור) – יו"ר
ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה – חברה
עו"ד הדס וייצמן – חבר מועצה – חבר
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
אילן רביבו – חבר מועצה – חבר
מירב אילוז – חברת מועצה – חברה
אלירם שרביט – חבר מועצה – יו"ר

ועדה למיגור האלימות
דרור אהרון – ראש המועצה – יו"ר
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – חבר
רחמים שרים – מנהל מח' חינוך – חבר
אמיר גברה – מנהל אגף בטחון – חבר
מירב אילוז – חברת מועצה – חברה
ירון ניסים – חבר מועצה – חבר
בצלאל בסל – חבר

ועדת איכות סביבה וקיימות
דרור אהרון – ראש המועצה – יו"ר
חיים שוחמי – חבר מועצה – חבר
קרן שפירא אביטן – נציגת ציבור – חברה
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
אילן רביבו -חבר מועצה – חבר
אבי מנצור – מנהל מח' תברואה ואיכ"ס – חבר
איריס רז – נציגת ציבור
ליאורה ניצן – רכזת בכירה לחינוך וקהילה – המשרד לאיכ"ס
סילביה דהן-גואטה – רכזת מיחזור – איגוד ערים לאיכ"ס
גד עופר – רכז פסולת – איגוד ערים לאיכ"ס

ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)
דרור אהרון – יו"ר
עומרי וייסמן – מכלול מידע לציבור והסברה
עו"ד יניב סביון – סגן ומ"מ
אמיר גברה – מרכז הוועדה ממונה חירום וביטחון
אילן סויסה – מנכ"ל
אלון מדהלה – גזבר ומכלול מנהל כללי וכוח אדם
מזל אזולאי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול
אבי מנצור – מכלול מנהל כללי תברואה
דרור איווניר – מכלול הנדסה ותשתיות
אבישי קליין – מכלול הנדסה ותשתיות, מים וביוב
עזי רוזן – מוקד עירוני
רחמים שרים – מכלול חינוך
יהודית שטרית – מ"מ מנהל מכלול חינוך
עוזי גרינבויים – מכלול טיפול באוכלוסיה
שמריה דמארי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול, מזון, משכ"ל, דלק ורכש
ישראל כהן – חקלאות
עוזיאל מנצור – פס"ח

ועדת ערר לארנונה
עו"ד צבי שמיר – יו"ר
צביקה מדלינסקי – מ"מ יו"ר וחבר ועדה
אבי פריד – חבר ועדה

ועדה להנצחת זכר נפגעי פעולות טרור ואיבה
עו"ד הדס וייצמן – חברת מועצה – יו"ר
מירב אילוז – חברת מועצה – חברה
לילי אמיר – חברה נציגת המשפחות

ועדה לאישור גיוס וקבלת תרומות
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה
אלון מדהלה – גזבר המועצה
עו"ד יעל צוברי – יועצמ"ש

ועדת השקעות
אלון מדהלה – יו"ר
וידה אוחיון – מזכירת מח' שפ"ע – חברה
זיוה בן לולו – מזכירת מח' גביה – חברה

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות