חיפוש

תקציב המועצה ודוחות כספיים

שנת 2019

תקציב מאושר 2019

רבעון ראשון 2019

דוח רבעוני שני 2019

דוח רבעוני שלישי 2019

שנת 2018 

דוח לתושב 2108

דוח רבעוני ראשון 2018

דוח רבעוני שני 2018

דוח רבעוני 9 2018

דוח רבעוני רביעי 2018

תקציב מאושר שנת 2018

שנת 2017 

תקציב 2017

דוח לתושב 2017

שנת 2016

תמצית דוחות כספיים לשנת 2016

תקציב 2016

שנת 2015

תמצית דוחות כספיים לשנת 2015

תקציב 2015

דוח רבעון 3 לשנת 2015

דוח רבעון 2 לשנת 2015

דוח רבעון 1 לשנת 2015

שנת 2014

תמצית דוחות כספיים לשנת 2014

דוח כספי מבוקר לשנת 2014

שנת 2013

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

שנת 2012

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012

שנת 2011

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011

שנת 2010

תקציב 2010

שנת 2009

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009

שנת 2008

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008

שנת 2007

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007

 

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות