חיפוש

פיקוח עירוני

מנהל יחידת הפיקוח: אמיר גברה
מזכירה: דורית קוזק
כתובת: רח' הפלך 3 א.ת. גן-יבנה
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-6225501
פקס': 08-6225502
שעות פעילות מזכירות היחידה: יום א' בין השעות 8:00 – 18:00 ובימים ב' – ה' בין השעות 8:00 – 15:30
דוא"ל: pikuach@gan-yavne.co.il

 

טופס הצהרת חנות או עסק בהתאם לתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות) התש"ף- 2020 – כתב הצהרה מטעם בעל עסק בדבר עמידה בדרישות הדין – נוסח מתוקן-002
 

מחלקת פיקוח – סדרי עבודה

המחלקה אחראית לביצוע פעולות הפיקוח העירוני, כפי שמעוגנות בתקנות/חוקי עזר ונהלים.
עבודתה מתבצעת באמצעות פקחי הרשות המקומית ובשיתוף פעולה עם המשטרה, לוכד הכלבים, הווטרינר הרשותי ופקח הוועדה לתכנון ובנייה "זמורה".
במחלקה ארבעה פקחים עירוניים. לרשותם עומדים שני כלי רכב וקטנוע, הפועלים בתוקף חוקי העזר של גן-יבנה.

תחומי אכיפה עיקריים:

  • ביקורות בחצרות ובבתים כולל איתור בעלי שטחים ריקים (ניקיון וגידור)
  • ביקורות בעקבות תלונות לפיקוח, למחלקת התברואה או למוקד העירוני
  • מפגעים ברשות הרבים
  • אכיפת הסדר והניקיון באתרי בנייה
  • טיפול בגרוטאות רכב
  • מתקני תברואה
  • שילוט ופרסום
  • רוכלות
  • שמירת הסדר הציבורי
  • חנייה מסודרת

לתשלום דוחות חנייה לחצו כאן
לתשלום דוחות כלליים לחצו כאן

להגשת טפסים מקוונים – 
https://mileon-portal.co.il/Default.aspx?Rashut=920022

טופס ערעור על הודעת קנס – דוח פיקוח כללי
טופס ערעור על הודעת קנס – דוח חניה

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות