חיפוש

משאבי אנוש

מנהלת מחלקת משאבי אנוש: לימור לירון סילורה
חשבת שכר: אירנה כץ
מזכירה: מירב לוגסי
כתובת: רח' קיבוץ גלויות 3
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-8545626
פקס': 08-8545625
דוא"ל: limors@gan-yavne.co.il

המחלקה אחראית לטיפול בעובד בכל שלבי קליטתו ועבודתו במועצה, מיון וגיוס עובדים חדשים, ניוד בין תפקידים, קידום המקצועי, הכשרה ופיתוח אישי.

מכרזי דרושים
מדי פעם נדרשת המועצה בפרסום מכרזים למשרות פנויות.
המבקשים להגיש מועמדותם למשרה פנויה ברשות המקומית יפעלו על פי הנחיות אלו:

  1. יגשו למזכירות המועצה ויקבלו טופס או יורידו מהאתר.
  2. את הטופס ימלאו במלואו.
  3. יש לצרף העתקים מאושרים או מאומתים של תעודות, המעידות על השכלת המועמד ועל ניסיונו.
  4. יש לצרף צילום תעודת זהות ותעודת שחרור מצה"ל/שירות לאומי.
  5. יש להעביר את המסמכים למשרד הרלוונטי במועצה, בהתאם להוראות המופיעות במכרז.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות