חיפוש

הנדסה ותכנון

מהנדס המועצה: אינג' דרור איוניר
סגן מהנדס המועצה: גרי פורט
עוזרת למהנדס המועצה: אורלי חרצקי, יקיר לוי
מזכירת המחלקה: דבי אדרי
כתובת: רח' הרצל 6
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-8545631
פקס': 08-8545632
דוא"ל: debyeng@gan-yavne.co.il

קבלת קהל בימי ראשון בשעות 16:00-18:00,
ובימי רביעי בשעות 8:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד: ימי שני בשעות 09:00-12:00

בקשה להקצאת חניית נכים טופס מקוון להגשה – לחץ כאן 

סקר נגישות מבני ציבור ומוסדות חינוך בגן יבנה

גן יבנה – תכנית לניהול הבטיחות לשנת 2019

גן יבנה – סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019 חלק ג

גן יבנה – סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019 חלק ב

גן יבנה – סקר סיכונים בעבודה לשנת 2019

תכנון וישום בשטחים ציבוריים בהתאם למדיניות המועצה ובתיאום עם המחלקות השונות של מוסדות חינוך, תשתיות, מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, כבישים ומדרכות;

רישוי מבנים: בקשות להיתרי בניה – בדיקת תכנון החיבורים לתשתיות הקיימות, טופס 4 ותעודת גמר – בדיקת ביצוע החיבורים לתשתיות הקיימות ושמירה על הסביבה;

שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים;

נגישות- הקפדה בבניה חדשה על נגישות; שידרוג הקיים לשיפור הנגישות;

עזרה הנדסית למחלקות שפ"ע, מים ותברואה.

בכל הנוגע לחוקי תכנון ובנייה ואכיפתם, כפופה גן יבנה לוועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה.

מידע נוסף, נוהלים, טפסים, מעקב אחר הליך אישור תכניות ועוד, ניתן לאתר באתר האינטרנט של ההועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה שכתובתו: g-yavne.bartech-net.co.il

מנהלת הוועדה: שרון לוי
כתובת: רח' הרצל 1 (בצמוד לבניין המועצה)
טל': 08-8545702
פקס': 08-8545703
דוא"ל:vaada@gan-yavne.co.il

שעות קבלת קהל: 

  • בימי ראשון בין השעות 8:30 – 12:00, או במחלקת הנדסה בין השעות 16:00 – 18:00 בתיאום מראש. 
  • בימי שלישי בין השעות 8:30 – 12:00 תתקיים קבלת קהל לאנשי המקצוע ומגישי הבקשות (אדריכלים, מהנדסים, עורכי דין ועוד)

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 462-0701607

מכוח סמכות מהנדס המועצה המקומית גן יבנה לפי סעיף 2 לחוק עזר לגן יבנה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ו-2016, ניתנה הודעה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.

אלו כוללים:

א. חלוקת תחום שיפוט גן יבנה בהתבסס על גבולות הגושים הרשומים במרכז מיפוי ישראל נכון למועד ההחלטה.
ב. תשריט גבולות הגושים
ג. שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכסים המצויים בגושים השונים.

לנוחותכם, דבר ההחלטה ופירוט הגושים והחלקות – בקובץ המצ"ב להורדה למחשב.

החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות