חיפוש

ביטחון

קצין הביטחון: אמיר גברה

מזכירת מחלקה: דליה שמואלי
כתובת: מרכז הפעלה, רח' חלמיש 5 גן-יבנה
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-8573289
פקס': 08-6214770
דוא"ל: amirg@gan-yavne.co.il

קב"ט מוסדות חינוך: חיים אלימלך
טל: 08-6214791
מייל:  haimeli@gan-yavne.co.il

הודעות אגף הביטחון – 

הודעה בדבר הסמכת פקח מסייע – מעודכנת

פעולות מחלקת הביטחון נועדו להעניק סיוע לאזרח ולגורמי החרום וההצלה (משטרה, מד"א, כיבוי וצה"ל).

המחלקה פועלת באמצעים העומדים לרשותה כדי להגביר את תחושת הביטחון בקרב תושבי העיר.

המחלקה פועלת ומשפיעה על רוב תחומי העשייה ומספק שרות הן ללקוחות 'חוץ ארגוניים' (גורמי החרום וההצלה, תלמידים, הורים ותושבים), והן בעבודות מטה בתחומים רבים בהם ניתן השרות לארגון פנימה.

המחלקה ערוכה לסייע בטיפול במצבי חירום דוגמת רעידות אדמה, פיגועים המוניים ואסונות טבע.

מחלקת הביטחון אחראית גם על הציוד לשעת חירום ועל מלאי החירום (מל"ח – פס"ח) ועל שמירת תקינותם של המקלטים הציבוריים הפזורים ברחבי העיר.

המחלקה מאבטחת את כל מוסדות החינוך באמצעות חברת אבטחה שזכתה במכרזים.

תפקידים ותחומי אחריות מרכזיים:

בשת"פ צה"ל:

 • אחזקה שוטפת של מקלטים ציבוריים בסיוע מח' שפ"ע
 • התקנה ואחזקת צופרים
 • הדרכת אוכלוסייה ומוסדות חינוך בנושא התגוננות בחירום
 • ריכוז ותיאום הכנת תקציב הג"א
 • תיאום מקומות מפגש ליחידות צה"ל
 • שיתוף פעולה עם פיקוד העורף והכנת היישוב למצבי חירום

בשת"פ משטרת ישראל:

 • אבטחת מוסדות חינוך
 • אבטחת אירועים
 • הכנת תקציב משא"ז וניהולו
 • שיטור קהילתי (שילוב הפיקוח העירוני והמשטרה ברכב המועצה)
 • מיגון מקורות מים

בתחום מל"ח (משק לשעת חירום):

 • ריכוז ועדת מל"ח מקומית (כפיפות למחוז איילון)
 • ריכוז תכנית מל"ח שנתית וביצועה (רכישת ציוד, הקמת מחסנים, מרכז הפעלה)
 • כתיבה והנחייה בנושא פק"ל מל"ח
 • ריתוק כח אדם, רכב וצמ"ה
 • מרכזי קליטה בחירום
 • הדרכה ותירגול המועצה בנושאי הפעלה בחירום

בתחום החינוך:

 • מינוי עוזרי ביטחון
 • אבטחת מוסדות חינוך
 • גני ילדים – לחצני מצוקה לניידת שיטור קהילתי
 • מרכיבי מיגון
 • מיגון לילה מוסדות חינוך ומוסדות ציבור
 • תדריך ותירגול מנהלים, עב"טים, מאבטחים, גננות וכד'
 • תרגילי ערנות וביקורות כיבוי אש, בטיחות, מקלטים, תיקי ביטחון מוסדיים, תיקי שטח ועוד.
 • אחריות על נשק ואימון מורים בנשק

בתחום כיבוי אש:

 • שיתוף פעולה עם איגוד ערים לכבאות רחובות
 • ביקורת שנתית בכל מוסדות החינוך
 • ביקורות שוטפות לנושא כוננות כיבוי אש
 • אחריות לנושא כיבוי אש במתקני המועצה
 • רישוי אירועים מבחינת כיבוי אש
 • השתלמות שנתית לצוותי תלמידים בכיבוי אש באיגוד ערים לכבאות רחובות

בתחום עזרה ראשונה:

 • שיתוף פעולה עם מד"א אשדוד
 • גיבוי מד"א לאירועים
 • השתלמויות, עזרה ראשונה לעובדי מערכת החינוך (מורים, גננות וסייעות)
 • תרגול במסגרת תרגילי התגוננות

נקודת משטרת גן יבנה

כתובת: רח' השופטים 11, גן יבנה
קבלת קהל בנקודת גן יבנה: ימים א-ה בין השעות 08:00-17:00.
טל' נקודת משטרה גן יבנה: 08-6219270 (בשעות הפעילות)
טל' משטרת קרית מלאכי: 08-8608444 שלוחה 0 (מאויש 24 שעות ביממה)
טל' חירום: 100
טל' משמר אזרחי גן-יבנה: 08-8545698
מפקד נקודת המשטרה: רפ"ק חיים חן
מפקד שיטור קהילתי: רס"מ בצלאל בסל, נייד: 050-6272945

נקודת המשטרה בגן יבנה מהווה שלוחה קדמית של תחנת המשטרה בקריית מלאכי.

בתכונתה הנוכחית הוקמה הנקודה במטרה להעניק שירותי משטרה יעילים לתושבי גן יבנה והסביבה.

שעות מתן שירותי משטרה קרי: קבלת מסמכים, הגשת תלונות ועוד בימים א-ה בין השעות 08:00-17:00.

ניידת סיור / בילוש פועלת בגזרת הנקודה 24/7 לאורך כל ימות השנה.

למענה טלפוני 24 שעות ולאחר שעות הפעילות, לרבות שישי- שבת, ערבי חג וחג יש לפנות לתחנת המשטרה בקריית מלאכי בטלפון 08-8608444 ולהקיש 0 עם השמע נתב השיחות. (לכשתוסדר מערכת הטלפוניה יפורסמו דרכי התקשורת לנקודה).

להזכירכם, במקרי חירום יש לפנות למוקד 100.

קהילה-משמר אזרחי

תפקידי היחידה:

 • קבלת תלונות על עבירות קלות* (*עבירות מסוג פשע כגון מין, אלימות במשפחה, שוד וכיו"ב מטופלות בתחנת קרית מלאכי בלבד)
 • טיפול בסכסוכי שכנים
 • מתן אישורי אבידה
 • אישורים על הגשת תלונה
 • שותפות במודלים קהילתיים

בסיס המשמר האזרחי
המשמר האזרחי הוא ארגון המתנדבים הגדול בגן-יבנה, המשמש כמכפיל כוח לעבודת המשטרה בישוב ומסייע בהקניית תחושת ביטחון לתושבים, בשעות הערב והלילה.

בבסיס המתנדבים בגן-יבנה פועלות היחידות הבאות: מתנדבים קלאסיים, מתנדבי מדים בסיור, יחידת תנועה מתנדבים, סיירת הורים, סיירת ג'יפים ויחידת אופניים.

יחידת הסיור
יחידת הסיור הכפופה ישירות לתחנת משטרת קרית מלאכי, פועלת 24 שעות ביממה, באמצעות ניידת סיור, מאויישת בשני שוטרי קבע.

תפקידה המרכזי להגיב בזמן אמת לאירועים המדווחים במוקד החירום 100.

כיצד מצטרפים למשמר האזרחי?
לצד הרצון לתרום לקהילה ולהתנדב, נוטל על עצמו מתנדב המשא"ז גם אחריות גדולה – הוא נושא נשק ולו סמכויות שוטר בסייגים. בשל כך, תהליך הגיוס כולל מספר שלבים המבטיחים, כי מי שיקבל על עצמו אחריות זו, יוכל גם לעמוד בה.

המועמד ימלא את פרטיו האישיים ע"ג טופס ההצטרפות למשא"ז ויתבקש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית, לצורך קבלת אישור ממשרד הבריאות לנשיאת נשק (כפי שנדרש מכל מי שמבקש רשיון לשאת נשק). בנוסף יידרש המועמד לחתום על הצהרת בריאות ולהציג אישור רופא המעיד על מצבו הבריאותי וכשירותו הרפואית.

קבלת אישור מהרישום הפלילי – המתנדב יופעל רק לאחר שנערכה בדיקה, כי אינו מופיע ברישום הפלילי (הבדיקה זהה לבדיקת מבקשי רשיונות לנשק).

הצהרת אמונים וקבלת תעודת מינוי זמנית – בתום רישום פרטי המתנדב ובדיקתם, יתקיים טקס הצהרת אמונים, הכולל שיחה על מהות המשא"ז ומחויבויותיו של המתנדב לארגון, הסבר על חובות המתנדב וזכויותיו, קריאת "אני מצהיר" וחתימה על ההצהרה. לאחר החתימה יקבל המתנדב תעודת מינוי זמנית.

הדרכה – לאחר הצהרת האמונים יעבור המתנדב הכשרה בסיסית ואימון בסיסי להכרת הנשק והפעלתו, כולל מטווח ראשוני.

פעילות ראשונית במסגרת המשא"ז – ביצוע הפעילות בשלב זה יהיה ללא נשק. המועמד יידרש לביצוע 2 פעילויות לפחות טרם קבלת תעודת המינוי הקבועה.

קבלת תעודת מינוי קבועה ומעמד של חבר מן המנין במשא"ז.

טופס ההצטרפות למשמר האזרחי (טופס 6012) הנו טופס פרטים אישיים ראשוני, המהווה בסיס לרישום המתנדב. ניתן להדפיס את הטופס בבית, למלאו ולהעבירו ליחידת המשא"ז הקרובה, או היחידה בה מעוניין המתנדב לשרת.

טופס הצטרפות למשמר האזרחי

מס' מקלטכתובתשטח במ"רסטטוס
1רח' בן גוריון25טוב
2רח' אחוזה25טוב
3רח' יפתח25טוב
4רח' השופטים (גן העיר)25טוב
5רח' אביר יעקב35פתוח
6רח' בר יוחאי35טוב
7רח שלמה המלך25טוב
8רח' שבזי25טוב
9רח' דוד המלך50טוב
10רח' הניצחון25מוצף
11רח' הניצחון50טוב
12רח' שמואל אוחיון25טוב
13רח' אהוד בן גרא25לא ראוי לשימוש
14רח' השומר25טוב
15רח' הנשיא35טוב
16רח' שמואל אוחיון100טוב
17רח' שמואל אוחיון100טוב
18רח' התבור172טוב
19רח' אלי כהן100מוצף
20רח' זמיר לא ראוי לשימוש
21רח' זלמן שליין לא ראוי לשימוש
22רח' הנביאים36בשטח פרטי

 

 מס' מיגונית  כתובת
1רח' אלי כהן
2רח' הרצל 2 (חזית בנק לאומי)
3רח' הרצל 8 (מרכז מסחרי)
4רח' הרצל 39 (מרכז מסחרי)
5רח' אביר יעקב
6רח' תבור
7רח' שמואל אוחיון
8דרך קנדה
9רח' אחד העם
10רח' גלבוע (קן הצופים)
11רח' הרצל (גן העיר)
12רח' אנפה/שלדג (גן שעשועים)
13כיכר זמיר (מיניפיץ/ חורשת הבנים)
14תורה ועבודה 21 (קן הנוער העובד)
15רחל המשוררת 2 (מיני פיץ')
16צומת גן יבנה/שתולים (טרמפיאדה)
17אהוד בן גרא/הנביאים
18הדרים 4 (גן פיטו)

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות