חיפוש

אגרת תעודת אישור תשכ"ז- 1967

אספקת מים תשכ"ז- 1967

ביוב, התשס"ב- 2002

הדברת זבוב ים התיכון תשכ"א- 1961

הדברת טוואי התהלוכה של האורן תשכ"א- 1961

החזקת מקלטים תשל"ו- 1975

הסדרת השמירה תשכ"ו- 1966

הסדרת שירותי שמירה ואבטחה התשע"ה- 2015

העמדת רכב וחנייתו התשס"ז- 2007

הצמדה למדד התשמ"ד- 1984

הריסת מבנים מסוכנים תשכ"ח- 1968

חזירים ובשר חזיר תש"ך- 1960

מודעות ושלטים התשס"ז- 2006

סלילת רחובות התשע"ח- 2015

פיקוח על כלבים תשי"ב- 1951

פיקוח על מכירת בשר ומוצריו התשע"א- 2010

קביעת לוחיות מספר בבניינים תשכ"א- 1961

רשיונות לאופניים תשי"ד- 1954

שטחים ציבוריים פתוחים התשע"ו -2016

שמירת הסדר והנקיון התשנ"ג- 1993

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות