חיפוש

תמ"ל 1003 – מנוף אדיר לקידום גן יבנה

דרור אהרון, ראש מועצת גן יבנה, מגיב לפרסום ההודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור להקמת 1546 יחידות דיור בישוב.

הוועדה למתחמים מועדפים לדיור במשרד האוצר, פרסמה בשבוע שעבר הודעה על אישור תכנית מועדפת לדיור תמל/1003 (גן יבנה מערב).

ההודעה מפרטת שמטרת התכנית להוסיף 1546 יחידות דיור לגן יבנה – מתוכן 262 דירות קטנות ו-240 לדיור מוגן מיוחד.

"התכנית במתכונתה הנוכחית היא המנוף האדיר שיביא לפיתוח גן יבנה", מציין ראש המועצה ומנמק:

"בעקבות דרישותינו שולב בתכנית הבינוי ביצוע כביש יציאה צפוני מגן יבנה לצפון לכביש 42, למרכז תחבורה ציבורית ולתחנת רכבת.

התכנית במתכונתה הנוכחית כוללת הסכמי פיתוח לרווחת הציבור, הפחתת צפיפויות שתוכננו במקור, הגבלת הבנייה לגובה ובנייה לטובת דורות ההמשך".

בעקבות דרישות המועצה נכללו בתכנית ביצוע מלא של כביש יציאה צפוני, כולל פתרונות ניקוז ופיתוח סובב בהשקעה של 70 מלש"ח, שיקדים את היתרי הבנייה.

פארק בן 60 דונם במרכז התכנית ישמור על מרחב ירוק.

60 אחוז מהתכנית יופקעו לצורכי ציבור, כולל אותם 240 יחידות לדיור מוגן ושירותים לאוכלוסייה המתבגרת.

40% משטח מגרש כדורגל שיועד למגורים, יוקצו למגורים לטובת צורכי ציבור, חניה ציבורית ותפעולית.

הקמת אצטדיון כדורגל ליד איזור התעשייה, ומתן היתרי בניה למגורים בשטח המגרש הקיים שיפונה, רק לאחר סיום הקמת האצטדיון.

עדיפות לבני גן יבנה בהיקף של 20% מכל יחידות הדיור.

הצמדת הבניה צמודת הקרקע בצפיפות נמוכה לשכונות הקיימות.

הרחקת מבנים בני 4 קומות ומדורגים אל שולי התכנית.

ביצוע פתרונות ניקוז וביוב וחיבור למט"ש חדש כתנאי להיתרי הבנייה.

"התכנית תניב השקעה בגן יבנה בהיקף של כ-400 מליון שקלים. מתוכם כ-300 מליון ייועדו לפיתוח במימון המדינה וכ-70 מליון שקלים יתקבלו מאגרות הפיתוח וההיטלים שייגבו מהבניה החדשה. תקציבים אלו יאפשרו לטפל בהסדרת הישוב הישן למול החדש, כך שגם הישוב הוותיק יצא נשכר מהפיתוח העתידי ואיכות החיים בשכונות הוותיקות תשופר במידה ניכרת".

בתוך כך נמשכת הכנת תכנית מתאר לגן יבנה בתמיכת משרד הפנים, במטרה להבטיח קצב התפתחות מבוקר ולהגביל את גודל האוכלוסייה לכ-50,000 תושבים.

"המאבק האמיתי הוא למנוע את תכניות משרד הבינוי והשיכון לשנות ייעוד של כ-2500 דונם חקלאיים למגורים נוספים ולקדם עליהם בנייה רוויה שתביא את גן יבנה ליותר מ-100 אלף תושבים. תכנית המתאר שדרשתי לקדם תמנע את ההפשרה המאסיבית, ותצמצם את המגורים העתידיים לתכניות קיימות ולאלו המצויות בתכנון מתארי וארצי בלבד. רק כך נצליח לשמור על אופיה המיוחד של גן יבנה וצביונה" מסכם ראש המועצה.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות