חיפוש

ראש המועצה בקריאה למנכ"ל חברת הדואר

חברת דואר ישראל פועלת לפתיחת יחידות מסירת דואר נוספות ושינויים נוספים שיביאו לשיפור השירות לתושבי גן יבנה. כך בתשובה ראשונית לדרישת ראש מועצת גן יבנה דרור אהרון להתאמת שירותי דואר גן יבנה להתפתחות הישוב, שהופנתה אל מנכ"ל רשות הדואר והנהלת מרחב דרום.

במכתב ששיגר בתחילת פברואר, מבהיר דרור אהרון, כי המועצה המקומית גן יבנה, ככל הנראה הלקוח הגדול ביותר של דואר גן יבנה, למדה בדרך אגב על שינוי במתכונת הפעלת הסניף והפיכתו לסניף.

כח אדם מצומצם, תורים, הפסקה בחלוקת דואר רשום בעסק חיצוני ששעות פעילותו היו נוחות ללקוחות, העדר סניף או אשנבים בחלקים אחרים של הישוב – הם בחזית תלונות תושבים שמגיעות לאחרונה למועצה המקומית.

ראש המועצה מספק במכתבו סקירה תמציתית אודות גן יבנה ונתונים לגבי הגידול הצפוי באוכלוסיה והתמורות בפריסה הגיאוגרפית.

בתשובה ראשונית שקיבל השבוע מחברת הדואר, מוסבר שזו מצויה בהליכי שינוי כחלק מתכנית הבראה והסכם קיבוצי חדש שנחתם לאחרונה. כתוצאה מכך הומר סניף גן יבנה לסוכנות דואר בחודש ינואר.

באשר ליחידות חיצוניות למסירת דואר, נאמר כי העסק בו בוצעה חלוקה הוא שביקש לסיים את ההתקשרות עם הדואר.

עם זאת מובהר שחברת הדואר יצאה במכרז לפתיחת יחידות נוספות למסירת דברי דואר. "עם פתיחת יחידות כאלה ויתר השינויים הכלולים בתוכנית כשייושמו במלואם, ישופר השירות לתושבים" – כך לשון התשובה.

בתגובה מבהיר ראש המועצה דרור אהרון: "חיוני שרשות הדואר תנגיש שירותיה הפיזיים לתושב. כבר היום יש הצדקה להעמקת שירותי הדואר בגן יבנה ולהרחבתם, קל וחומר לנוכח מגמות ההתפתחות העתידיות שלה. אני אמשיך ואדרוש ממנכ"ל החברה עמו אפגש בקרוב לקבל תשובות קונקרטיות ומעשיות לצורך כה בסיסי וחיוני".

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות