חיפוש

לאחר מאמצים ופגישות עם המשרד לביטחון פנים:

לאחר מאמצים ופגישות עם המשרד לביטחון פנים:

גן יבנה עתידה להצטרף לאחת מתכניות הדגל של המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל – תכנית מערכי אכיפה עירוניים (השיטור העירוני). כך על פי הודעה רשמית מח"כ גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, נושאים אסטרטגיים והסברה, לראש מועצת גן יבנה דרור אהרון.

בדבר ההודעה מציין השר שגן יבנה מצורפת לתכנית, בהתאם למודל ההשתתפות שגובש במשרד לביטחון פנים והחלטת הממשלה שקודמה בנושא.

במסגרת התכנית מוקם ברשות מערך אכיפה עירוני המורכב מכוח שיטור ייעודי, ומיחידת פיקוח עירונית ייעודית של פקחים מסייעים, בהתאם להוראות החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) תשע"א-2011 ולהחלטות הממשלה בנושא.

מערך האכיפה העירוני מתמקד באכיפת סל עבירות אלימות ועבירות איכות חיים, תוך התאמה לצרכיה של הרשות המקומית עצמה.

בימים הקרובים צפויים גורמים מקצועיים במשרד לביטחון פנים להיוועד עם הגורמים המקצועיים ברשות, להביא לידיעתם את התנאים והכללים בנושא ולפעול להסדרת תהליך צירופה של הרשות ולהקמת מערך אכיפה עירוני בתחומה.

עוד נכתב בדבר ההודעה, כי תמיכת המשרד תתבטא בתקציב של עד 325 אלף שקלים לשנה.

הודעת השר לבטחון פנים התקבלה במועצת גן יבנה בסיפוק רב, לאחר שמזה מספר שנים חוזרת המועצה ומבקשת להימנות על תכניות שונות של המשרד, בהן תכנית זו, משמדובר לא רק בייעול יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות בעבירות בתחום אחריותן אלא גם בסיוע למשטרת ישראל בפעולות מרכזיות למניעת אלימות והתנהגות אנטי חברתית.

"סל הסמכויות שיואצלו לפקחים המסייעים, אשר יגוייסו בנוסף למערך הפיקוח הקיים, יתן בידינו כלים ממשיים לפעול בתחומי איכות חיים, בריונות ואלימות, בריונות בתנועה, רישוי ועסקים, כמו גם יכולת לסייע לבעלי סמכות במילוי תפקידם", מציין ראש המועצה דרור אהרון.

"זהו נדבך נוסף בחיזוק הביטחון האישי לתושב ואני מודה לשר לביטחון פנים ולצוות משרדו על צירוף גן יבנה לתכנית חיונית זו".

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות