חיפוש

הארנונה לא תועלה ב-2017

מליאת מועצת גן-יבנה בצו הארנונה לשנת 2017. ההחלטה: לא להעלות את תעריפי הארנונה ביחס לשנת 2016.

ברוב של שבעה מחברי המועצה מול שניים, הוחלט שלא להעלות את תעריפי הארנונה לשנת 2017 ביחס לתעריפי 2016.

ראש המועצה הבהיר, שהארנונה בגן יבנה בין הנמוכות באיזור ובסביבה. מזה שנתיים רצופות המועצה לא מעלה את תעריפי הארנונה, במטרה להקל על התושבים.

"גן יבנה היא רשות מקומית שמקבלת מענק איזון. אם המועצה תגיש בקשה להורדת תעריפי הארנונה, היא תפעל בניגוד לחוק והבקשה תידחה על הסף. זאת מכיוון ששיעור הארנונה נמוך מהארנונה הנורמטיבית שמשרד הפנים קבע", הסביר לנוכחים.

"משרד הפנים רואה מהלכים מסוג זה כהתנהלות לא תקינה וצפוי לקצץ במענק האיזון לרשות". עוד הבהיר ראש המועצה כי ההעלאה השנתית לכלל המדינה של משרד הפנים, אינה קשורה לרשות המקומית.

"מכאן עולה, שאם המועצה תפעל כפי שהציעו מספר נבחרי ציבור, המועצה תפגע בתושבים ביודעין.
זה מהלך שאין בכוונתי לתת לו יד. אשר על כן אני שמח שהמועצה המקומית גן יבנה אינה מעלה ארנונה לשנת 2017" – מסכם דרור אהרון.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות