חיפוש

האגף הבכיר של רשם הקבלנים במשרד הבינוי משבח את גן יבנה

האגף הבכיר של רשם הקבלנים במשרד הבינוי משבח את גן יבנה

רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, מציין את שיתופי פעולה בין האגף הבכיר למועצת גן יבנה על רקע שיפור משמעותי ביישום הנחיות החקיקה והתקנות.

רשם הקבלנים עו"ד אמנון כהן, שיגר השבוע מכתב לראש מועצת גן יבנה דרור אהרון, בו הוא משבח את פעילות הרשות בעקבות שיתופי פעולה ובקרות יזומות.

ההודעה לשר הבינוי והשיכון יואב גלנט, למנכ"ל המשרד, למהנדס המועצה אינג' שלמה לבינר, וליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "זמורה", עליה נמנית גן יבנה.

יחידת האכיפה ברשם הקבלנים מקיימת בדיקות תקופתיות של אתרי בנייה במסגרת עבודתה עם רשויות מקומיות וועדות לתכנון ובנייה. הבדיקות נועדו להבטיח שאת העבודות מבצעים קבלנים רשומים בענף, ובסיווגים המתאימים לעבודות המוגדרות בהיתרי הבנייה.

על פי הודעת רשם הקבלנים בגן יבנה התקיימה בדיקה יזומה של יחידת האכיפה ביולי. זו העלתה שבכל האתרים שנסקרו פועלים קבלנים רשומים בענף, בסיווג שתואם את היקף העבודות השונות ומהותה.

"אני מברך על תוצאות הבדיקה והממצאים ועל שיתוף הפעלה המלא עם נציגי הרשות המקומית. התוצאות מלמדות על השינוי שחל בשנים האחרונות במודעות לעניין אכיפת חוק רישום קבלנים והתקנות שהותקנו מכוחו", מסכם רשם הקבלנים את ההודעה.

"תהליכי בנייה הם מורכבים ודינמיים" מסביר מהנדס המועצה.

"כל אתר בנייה חייב להיות מגודר כדי ליצור שטח סטרילי ובטוח מבחינת הציבור. כל אתר בניה מחויב בשלט שמפרט מי מבצע ואחראי.חל איסור להשליך פסולת בנייה לרשות הרבים. על קבלנים מבצעים חלה אחריות לתיקון נזק שנגרם לתשתיות ציבוריות. במקרים כבישים נדרש תיאום מול משטרת ישראל וכיוצא באלו.

פיקוח ובקרה על כל אלו מסורים בידי גורמים סטטוטוריים בדרגות שונות, מסביר המהנדס.

ה"סמכות העליונה מסורה למשרד הבינוי והשיכון. במקרים קיצוניים יכול המשרד להגיע עד פסילת רשיון קבלן.

בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "זמורה" להפסיק בנייה לאלתר באמצעות צווי הפסקה, ובמקרים קיצוניים – להגיש תביעות בבימ"ש.

לנוכח הפיתוח המואץ של גן יבנה, המועצה לא מסתפקת בביקורות החיצוניות. בתדירות קבועה של פעם בשבועיים יוצאים יחד מפקח על התכנון והבנייה מטעם הוועדה המקומית לתו"ב ופקח עירוני מטעם המועצה.

"שילוב הכוחות נועד להבטיח מעקב וטיפול סדיר ותכוף במטרדים, בדגש על היבטי בטיחות. הסמכויות המסורות לפקחים העירוניים מתוקף חוקי העזר מבטיחות טיפול מתואם"

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות