חיפוש

אושר תקציב המועצה לשנת 2017

מועצת גן יבנה

מועצת גן יבנה עמדה ביעדיה ואישרה את תקציבה השוטף לשנת 2017 שיעמוד על 107.2 מליון שקלים.

"תקציב 2017 הינו תקציב מוטה שירות וקידום פרוייקטים, שמעמיד את התושב במרכז", מציין ראש המועצה דרור אהרון. "מדובר בתקציב מאוזן, שנבנה באחריות ומקצועיות למרות שינויים מפליגים בסביבה הכלכלית והרגולטורית בה עובדת המועצה, אשר יוצרים קשיים לא מעטים".

מליאת מועצת גן יבנה אישרה את תקציבה השוטף לשנת 2017 בישיבה שקיימה ביום חמישי האחרון (9.2.17). התקציב שעומד על 107.2 מליון שקלים, כולל 2.2 מליון שקלים המותנים בהכנסות.

בליבת התקציב המשך שירות טוב ואיכותי לתושב לצד כניסה למיזמי דגל משמעותיים בשנת 2017, במרכזם הקמת ועדה מקומית עצמאית לתכנון ובניה; פתיחת מרכז ספורט ונופש (קנטרי קלאב); הקמת יחידת שיטור עירוני המונה 20 פקחים ושוטרים; פתיחת בית ספר יסודי חדש ועוד.

מועצת גן יבנה שמקפידה להתנהל באיזון תקציבי מזה שנים רבות, מוגדרת כאיתנה על ידי משרד הפנים, וזוכה מזה 10 שנים רצופות בפרס הניהול התקין של משרדי הפנים והאוצר.

תקציב 2017 שהוכן על ידי מנהלי המחלקות, רוכז על ידי סגן ומ"מ ראש המועצה עו"ד סביון יניב, גזבר המועצה אלון מדהלה ויועצים חשבונאיים.

אלו יצרו תקציב שבנוי על איזון חזוי בין הכנסות להוצאות, ועם זאת התחשבות בשינויים העלולים לחול במצב הכללי של המשק ולפגוע בהכנסות המדינה שישליכו על תקצוב הרשויות המקומיות, בשינויים במצב הבטחוני והיערכות לתרחישים חדשים בשוק המקומי והבינלאומי, ובהעלאת שכר המינימום והסכמי שכר חדשים ומחייבים בין ההסתדרות למגזר הציבורי, שהגדילו מאד את עלויות השכר במועצה לשנת 2017.

התקציב אושר ע"י 10 מתוך 11 חברי מועצה שנכחו בישיבה.

ביחס לתקציב 2016 שהסתכם ב-102.1 מליון שקלים, תקציב 2017 כולל התקציב המותנה, גדל ריאלית ב-4.9% בלבד.

ההוצאות בתחומי החינוך, התרבות והספורט יגדלו מ-40.170 מלש"ח לכ- 41.115 מליון שקלים, למרות קיצוצים ניכרים בתקציב הממשלה. ההשקעה הניכרת בחינוך מתוך התקציב הרגיל, אליה מתווספים מליוני שקלים בשנה בדמות תקציבים בלתי רגילים לבנייה והצטיידות, מלמדים על העמדת תחום החינוך בראש סולם העדיפויות של המועצה המקומית גן יבנה.

הוצאות הרווחה לשנת 2017 יגדלו מ-10.611 מליון שקלים ל-10.98 מליון שקלים.

סעיף הוצאות ניהול ופעולות מועצה, שכולל את ההוצאות השוטפות של כל המחלקות למעט חינוך, תרבות ספורט ורווחה, עומד על 43.17 מליון שקלים לעומת -41.55 מליון שקלים בשנת 2016.

באותה ישיבה אושרו תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) בסכום מצטבר של כ-12.5 מליון שקלים לטובת ביצוע פרוייקטים שונים ברחבי הישוב.

תב"רים הם תקציבים בלתי רגילים, מעבר לתקציב השוטף של הרשות, המושגים בין היתר בפעילות ראש המועצה, דרור אהרון, למול משרדי ממשלה שונים לטובת קידום פרוייקטים ופיתוח בגן יבנה.

במסגרת זאת אישרה המועצה הגדלת תב"ר להקמת אנדרטה לנפגעי פעולות טרור ואיבה, מסכום של 100 אלף שקלים לסכום של 230 אלף שקלים. 30 אלף מתוכם אושרו לתקצוב על ידי אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי. העבודות להקמת האנדרטה, הפיתוח הכללי והגינון הסביבתי, יחלו בחודשים הקרובים.

תב"ר להקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה הוגדל מ-100 ל-210 אלף שקלים. בשנת 2017 המועצה תשלים הליך פרישה מהוועדה המרחבית לתכנון ובניה "זמורה" ותחל בהפעלת ועדה עצמאית לתכנון ובניה. התב"ר נועד להכשרת מבנה הוועדה, רכישת ציוד ומערכות מיחשוב.

תב"ר לשדרוג תשתיות זורמות ומערכות לחיסכון במים הוגדל מ-600 ל-800 אלף שקלים. התב"ר ישמש לרכישת מערכות חכמות לחיסכון במים, המתריעות בעת נזילות או צריכת יתר במערכות השקיה במרחב הציבורי.

תב"ר להקמת תחנת שיטור עירוני הוגדל מ-150 ל-180 אלף שקלים. החל מחודש מאי צפויה המועצה להפעיל מערך של שיטור עירוני. התב"ר נועד להקמת מבנה והצטיידות בהתאם לצרכים.

תב"ר לשדרוג כבישים ומדרכות ושיקום רחובות הוגדל מ-1.8 ל-2 מליון שקלים. מדובר בעבודות שדרוג כבישים ומדרכות באופן רציף ברחבי הישוב בהתאם לצרכים שמתעוררים במהלך השנה ובהתאם לדרישת מחלקת ההנדסה.

תב"ר להקמת מגרש סקייטפארק הוגדל מ-675 אלף שקלים ל-1.076 מליון שקלים. על המגרש ששטחו הוכפל פי שתיים, מתכוונת המועצה להוסיף מתקני אתגר נוספים.

תב"ר לתכנון נתיב נוסף בכיכר הכניסה לגן יבנה מכיוון כביש 4 הוגדל מ-60 ל-70 אלף שקלים.

תב"ר להקמת שלב ראשון של ביה"ס היסודי החדש הוגדל מ-6.272 ל-7.77 מליון שקלים

בנוסף אישרה המליאה פתיחת תב"רים חדשים בסך 100 אלף שקלים לטובת הנגשה ברחבי הישוב, 100 אלף שקלים לביצוע פיילוט לצמצום כמויות החול בשני גני ילדים ו-22 אלף שקלים לביצוע חיבור גנרטור להפעלה אוטומטית בעת נפילת חשמל, על מנת להגן על מערכות המיחשוב ברשות.

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות