דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז 27/17 - שירתי יעוץ לטיפול בפסולת ואיכות סביבה

8/05/2017

 

עיון במסמכי המכרז:  בקובץ בתחתית עמוד זה ובמשרדי מחלקת הגבייה, רח' הרצל 6 גן יבנה בימים א-ה בשעות 12:00-8:00

 

 

רכישת מסמכי מכרז: 500 ש"ח במחלקת הגביה, רחוב הרצל 6 גן יבנה בימים א'ה' בשעות 12:00-8:00.

(התשלום לא יוחזר).

 

הבהרות:

לפרטים נוספים והבהרות יש לפנות בכתב אל מנהל מחלקת תברואה ואיכ"ס אבי מנצור, עד 21.5.17 בפקס: 08-8574566

 

 

הגשת הצעות:

המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה.

מסמכי המכרז יוגשו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המשתתף.

את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית (אין לשלוח בדואר) במשרדי המועצה המקומית, רח' הרצל 1 גן יבנה, במעטפה סגורה הנושאת את מספר המכרז ושם המכרז.

 

מועד אחרון להגשה: 1.6.17 שעה 14:00

 

* הצעות ומסמכי מכרז שימסרו לאחר המועד הנקוב לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

 

יובהר, כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 


 

  מסמכי מכרז 27/17 - יעוץ לטיפול בפסולת ואיכות סביבה
הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד