דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז פנימי /חיצוני מס' 47/17 - ממונה על בטיחות

10/09/2017

 

תיאור תפקיד- ממונה על הבטיחות

 

היקף משרה- 100%  - 42.5 ש"ש

 

 

תיאור תפקיד- לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למנכ"ל, לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים בשטח מועצת גן יבנה.

 

לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במועצה, בתהליכי עבודה,במתקנים,במבנים,בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

 

לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד-1984,ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.

 

לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש,וכמו  כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.

 

לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים,לערוך בכתב ממצאים ומסקנות,

להציע למעביד צעדים למניעת הישנות תאונות ולוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.

 

לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במועצה. להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם.

 

להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.

 

לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

 

לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.

 

 

לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות  לעובדים  החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

 

לוודא ביצוע  בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות, לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים

את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.

 

לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.

 

לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות של מועצת גן יבנה ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה.

 

להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מייד למנכ"ל המועצה.

 

לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

 

לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת בטיחות וגיהות ומניעת סיכונים במפעל.

 

להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במועצה

 

דרישות תפקיד- בעל תעודת ממונה על הבטיחות בעבודה בתוקף (מרוענן)

 

מדריך בטיחות בעבודה מוסמך

בעל הסמכה לכתיבת תכנית בטיחות שנתית

בעל תעודת הסמכה ממונה בטיחות

ידע בניהול מערך בטיחות בעבודה

 

השכלה – 12 שנות לימוד+תעודות מקצועיות רלוונטיות

 

נסיון מקצועי- נסיון 3 שנים לפחות

 

כישורים אישיים כושר התמדה, יכולת עבודה בסביבה דינמית, עבודה עם ציבור

 

 

טופס הגשת מועמדות, ניתן לקבל אצל מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה רח' הרצל 1 או להוריד בקישור זה.

 

תאריך הגשה אחרון במזכירות לשכת מנכ"ל במסירה ידנית 28/9/17 בשעות העבודה

 

הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד