דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז חיצוני מס' 14/17-מפקח לתכנון ובניה

29/03/2017

 

 

היקף המשרה: % 100 משרה 42.5 ש"ש.

 

דרגת המשרה: 37-41 מח"ר/מהנדסים/הנדסאים

 

 

תיאור התפקיד:

 

1.      אכיפת דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי.

 

2.  פיקוח , איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה:-

     א. ביצוע פיקוח יזום בהתאם למדיניות האכיפה ותוכנית העבודה. ובכלל זה ביצוע סקרים, מיפוי

          חריגות בניה/שימוש במרחב התכנון המקומי ואיתור עבירות.

     ב. ייזום פעילות אכיפה במרחב התכנון ובכלל זה אכיפה משולבת (בשיתוף גופי אכיפה נוספים

         נוספים במסגרת שולחנות עגולים, צוותי חקירה מורחבים).

     ג. הכנת תוכנית פעילות אכיפה שבועית הנגזרת מתוכנית העבודה ומדיניות האכיפה לאישור

        הממונה.

    ד. טיפול בתלונות על עבירות לפי חוק התכנון והבניה בהתאם לדין ולמדיניות האכיפה.

    ה. מתן עדות בבית המשפט, בנושאים הקשורים לתחומי אחריותו.

    ו.  ביצוע הפעולות הדרושות לשם נקיטת הליכים מינהליים )כגון: צו הפסקת עבודה מינהלי,

        צו הריסה מנהלי( לפי חוק התכנון והבניה, במסגרת המועדים הקצובים בחוק.

 

3. חקירת עבירות תכנון ובניה:-

    א. בדיקה וחקירת חשדות לעבירות תכנון ובניה

    ב. הכנת תיקי חקירה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ולהנחיות היחידה הארצית לאכיפת דיני

        התכנון והבניה.

 

4. ביצוע צווים – תיאום והכנת מבצעי אכיפה להריסת מבנים בלתי חוקיים, על פי צווי בית משפט או           

    צווים מינהלים, לרבות ביצוע תיאומים עם גורמים פנים וחוץ רלוונטיים.

 

5. מעקב, בקרה ופעולות נלוות.

    א. הכנת דו"חות תקופתיים על מצב עבירות הבניה במרחב התכנון וביצוע פעולות האכיפה בוועדה

         המקומית )בהתאם להנחיות הממונה והיחידה הארצית(, כולל הזנת הנתונים למערכת ממוחשבת

        והגשתם לממונה וליחידה הארצית.

    ב. מעקב ממוחשב אחר פעולות האכיפה משלב האיתור ועד שלב הביצוע.

    ג. מעקב אחר קיום צווים מנהליים ושיפוטיים, ובכלל זה מעקב אחר קיום גזרי דין וביצוע כלל הפעולות

        הכרוכות בהוצאתם לפועל )הריסה, קנסות, רישום הערות אזהרה ועוד.

    ד. הכנה והגשת חוות דעת מקצועית והצגתן בישיבות וועדות שונות, הקשורות לתחומי אחריותו,

        ובהתאם להנחיות הממונה.

    ה. פעילות בהתאם להנחיות ולנהלים של היחידה הארצית הניתנים מעת לעת.

    ו.  מתן המלצות לממונה על סדרי עדיפויות ואופן הטיפול בעבירות במרחב התכנון.

    ז. ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

 

 

            דרישות תפקיד מיוחדות:-

 

ýבריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.

ýעבודה בשעות לא שגרתיות.

ýעבודת שטח ונסיעות מרובות.

ýיכולת עמידה בלחצים.

 

שפות:  בהתאם לצורך.

יישומי מחשב:  היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.

רישיון נהיגה:  בתוקף.

העדר רישום פלילי.

 

כפיפות:

כפיפות מקצועית וניהולית למהנדס הרשות.

 

דרישות המשרה:-

 

השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים:

הנדסת בניין, אדריכלות, משפטים, גיאוגרפיה או תכנון ערים.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  31לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 7/87 באותם תחומים.

או בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי משרד הפנים מינהל השלטון המקומי אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, ובעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן.

 

קורסים והכשרות מקצועיות: מועמד יחויב לסיים בהצלחה תוכנית הכשרה למפקחים לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.

 

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי בתחומי הנדסת בניין, אדריכלות, משפטים, גיאוגרפיה או תכנון ערים שנתיים

    ניסיון מקצועי בוועדות תכנון ובנייה או שנתיים ניסיון מקצועי כחוקר בגוף חקירות ציבורי מוכר.

vעבור הנדסאי רשום שלוש שנות ניסיון מקצועי בוועדות תכנון ובנייה או-שלוש ניסיון מקצועי כחוקר

    בגוף חקירות ציבורי מוכר.

vעבור טכנאי רשום ארבע שנות ניסיון מקצועי בוועדות תכנון ובנייה או-ארבע שנות ניסיון מקצועי

    כחוקר בגוף חקירות ציבורי מוכר.

vעבור בעל תואר אקדמי כללי או בעל השכלה תורנית כמוגדר לעיל שלוש-שנות ניסיון מקצועי בוועדות

    תכנון ובנייה או שלוש שנות ניסיון מקצועי כחוקר בגוף חקירות ציבורי מוכר.

 

טופס הגשת מועמדות, ניתן לקבל אצל מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה, טלפון 08-8545671 או להוריד מקישור זה.

 

תאריך הגשה אחרון במזכירות לשכת מנכ"ל במסירה ידנית 1/6/17 בשעות העבודה המקובלות.                                                                                                            

הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד