דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

מכרז חיצוני מס' 15/17-בודק/ת תוכניות

29/03/2017

 

תואר המשרה: בודק/ת תוכניות.

 

היקף משרה  : 100% 42.5 ש"ש.

 

דרגת המשרה: 37-41 מח"ר/מהנדסים/הנדסאים

 

תיאור התפקיד

 

1. בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם

    לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות

    מהנדס הועדה.

 

2. בקרה וטיפול בתכניות:

    א. בדיקה של תכניות מתאר או תכניות מפורטות אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות,

         תאימות לנוהל מבא"ת, תאימות לקביעות תכנוניות שנקבע בתכניות גבוהות יותר בהירארכיה

         התכנונית, תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה,התשתיות, צרכי הציבור,

         הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.

    ב. בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.

    ג.  טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות

        ממוחשבות.

    ד. כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התכנית והשינויים הנדרשים לה, ככל שיש כאלה.

    ה. משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים שיש להכניס בתכנית, ככל שיש

         כאלה.

    ו. סיוע ככל הנדרש בגיבוש עמדת יחידת ההנדסה המקומית לגבי התכנית, סיוע למהנדס הוועדה

        בכתיבת חוות דעת והמלצות, וככל שיידרש הצגת עמדת יחידת ההנדסה בפני הוועדה או כל מי

        שמהנדס העיר ביקש שהעמדה תוצג בפניו.

    ז. סיוע ויעוץ למהנדס הוועדה בכל הקשור לתכנון, לרבות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש תכניות  

        והכנתן, קידום תכניות של הוועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, ושירותים דומים נוספים.

 

3. קבלת קהל ומענה לפניות:

    א. מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים )כגון: תושבים, אדריכלים, עורכי דין, שמאים,  

         מתווכים וכיוצ"ב( בכל הקשור לקידום התכנית לקראת אישורה.

    ב. פגישות, ככל שתידרשנה, עם מגישי התכנית ועורכיה, לצורך קבלת הסברים, הצגת דרישות וסיוע

        בהבנת הדרישות.

    ג.  השתתפות בפורומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום תכנית, ככל שיתבקש ע"י מהנדס הוועדה

        לעשות כך.

    ד. השתתפות בישיבות, סיורים ופגישות הקשורים לקידום התכנית והבנתה.

    ה. טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י המהנדס.

    ו.  מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ רשותיים לגבי הכנת התכנית. -

 

 

4. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים:

    א.מתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים הקשורים לאחריותו.

    ב. דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות, בהתאם להנחיות מהנדס/  

        אדריכל הרשות.

    ג.  עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.

 

דרישות תפקיד מיוחדות

שירותיות ועבודה מול קהל.

שפות: עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות תיב"מ ו-OFFICE .

 

 

כפיפות: כפיפות מקצועית וניהולית למהנדס הרשות.

 

דרישות המשרה

 

השכלה: מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות, תכנון ערים או גיאוגרפיה ממוסד המוכר ע"י המועצה

להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.

או הנדסאי אדריכלות/בניין.

 

ניסיון מקצועי: עדיפות לבוגרי קורס המוכר על ידי משרד הפנים ומיועד לעובדים בוועדות המקומיות

ו/או לבודקי תכניות.

 

 

טופס הגשת מועמדות, ניתן לקבל אצל מזכירת לשכת מנכ"ל המועצה, טל' 08-8545671. או להוריד מקישור זה. 

תאריך הגשה אחרון במזכירות לשכת מנכ"ל במסירה ידנית 1.6.17 בשעות העבודה המקובלות
הדפסשלח לחברPrintPDF
עבור לתוכן העמוד