דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

תנאי שימוש

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

 

כל הזכויות באתר האינטרנט , על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות למועצת גן יבנה בלבד. אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המצוי בידי המועצה ו/או למידע הנמסר על ידה ואין בו כדי להטיל עליה ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצת נתניה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

 

מועצת גן-יבנה ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב), כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצת גן יבנה ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל .

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין המידע המופיע באתר אינטרנט זה לבין המידע המצוי בידי העירייה ו/או שנמסר על ידה, יגבר האמור במסמכי המועצה ו/או ברישומיה.


אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי מועצת גן יבנה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.

אין למועצת גן יבנה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר מועצת גן יבנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

עבור לתוכן העמוד