דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
אתר נגיש

המועצה המקומית גן יבנה – האתר הרשמי - עמוד הבית

תמיכה בעמותות ומוסדות ציבור

 הקצבות לעמותות לשנת 2017 

 

המועצה המקומית גן יבנה מודיעה בזאת על קבלת בקשות לתמיכה לשנת 2017.

 

על כל "מוסד ציבורי" הקיים ופועל בתחומי גן-יבנה (אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה), ובכלל זה כל גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה אחרת, המבקש לקבל תמיכה, לרבות מענק, הלוואה, ערבות או סיוע כספי אחר מהמועצה המקומית גן-יבנה לשנת 2017, עבור פעילות המתקיימת בתחומה, לנקוט בפעולות הבאות:

 

להגיש את טפסי הבקשה

לצרף את כל המסמכים המתבקשים, כמפורט בנספח המצורף לטפסי הבקשה.

המועד האחרון להגשת הבקשות: יום שני, 29.5.2017

 

הגשת טופס הבקשה, חתום בידי מורשי חתימה ורואה חשבון של המוסד הציבורי, הינה תנאי מקדמי לקבלת התמיכה.

בקשות שיוגשו במועד מאוחר יותר ידחו ללא דיון, למעט מקרים חריגים.

העתקים מטפסי הבקשה והתבחינים שנקבעו במועצה ניתן לקבל במזכירות לשכת המנכ"ל, אצל הגב' דינה כהן -רח' הרצל 1 גן-יבנה, טל': 08-8545671 או להוריד בקישור זה

 

בהצעת התקציב לשנת 2017 כללה המועצה את סעיפי התמיכה.

לבירורים ניתן לפנות אל: מזכירות המועצה המקומית, רחוב הרצל 1 גן-יבנה, טל': 08-8545671.

 

להלן שיעורי התמיכות המוצעים לפי תחומים

 

סעיף תקציבי

נושא

סכום התמיכה

1829900820

תמיכה בעמותות ספורט

70,000 ש"ח

1828900820

תמיכות חברה וקהילה

140,000 ש"ח

1856000820

תמיכות בעמותות דת

85,000 ש"ח

 

תבחיני תמיכות וטפסי בקשה

תמיכה בעמותות בשנים 2010 - 2012

עבור לתוכן העמוד