חיפוש

מכרזי שירותים לרשות

הודעות בדבר הארכת מועדים

מכרז פומבי להפעלת תכנית קהילה תומכת -חלק א

מכרז פומבי להפעלת תכנית קהילה תומכת- חלק ב

מכרז פומבי לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של המועצה – חלק א

מכרז פומבי לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של המועצה – חלק ב

מכרז פומבי למתן שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של גן יבנה- חלק א

מכרז פומבי למתן שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של גן יבנה- חלק ב

נספח 9 למכרז 7.2019

נספח 8 למכרז 7.2019

נספח 7 למכרז 7.2019

נספח 6 מכרז 7.2019

נספח 5 למכרז 7.19

נספח 4 במכרז 7.2019

נספח 3 מכרז 7.19

נספח 2 למכרז 7.2019

נספח 1 למכרז 7.2019

הבהרה מספר 1 למכרז 9-2019

מכרז קב"ט

מכרז למתן שירותי אדריכלות ותכנון הנדסי במבני ציבור (2)

מכרז שירותי שמאות מקרקעין

מפקח הנדסי 9.1.2019

מכרז לביצוע עבודות תחזוקה אחזקה עבודות מתכת ותיקונים שנתיים בגן יבנה

מכרז חיצוני לפקח תכנון ובניה 11.12

מכרז פסיכולוג חינוכי 20.11

קבט מוסדות חינוך

מכרז 25-18 חלק 1

מרכז 25-18 חלק 2

שאלת הבהרה מספר 4 – מכרז גבייה 19.8.18

הודעת תיקון מספר 3 – מכרז מספר 18 26 למתן שירותי גבייה

מכרז לשירותי גביה 31.7

שאלת הבהרה – מכרז לאספקת דשא סינתטי

מכתב הבהרה לספקים – משטחי דשא סינתטי 2

מכתב הבהרה לספקים – משטחי דשא סינתטי 1

הודעת תיקון מס' 1 – מכרז למתן שירותי גבייה כוללים

הודעת הבהרה למכרז מס' 2818 לאספקה והתקנה של משטחי דשא סינתטי מספר 2

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות