חיפוש

מכרזי שירותים לרשות

מכרז כוח אדם אב בית לבית הספר על שם אילן רמון

מנהל יחידת נוער 4119

עובד אחזקה שפע

מסמך הבהרה מכרז פחים כתומים

הודעת תיקון והבהרה – הפעלת מועדון חברתי לאנשים עם צרכים מיוחדים בגילאי 21

שאלה ומסמך הבהרה 1 – מכרז לאספקה הצבה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות

שאלה ומסמך הבהרה 2 – מכרז לאספקה הצבה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות

מסמך תיקון למכרז פומבי מס 2919 בנושא הפעלת מועדון חברתי לאנשים עם צרכים מיוחדים בגילאים 21 ומעלה

מכרז פומבי לאספקה הצבה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות

מכרז להפעלת מועדון חברתי לאנשים עם צרכים מיוחדים

מכרז פומבי לאספקת ארוחות צהריים למסגרת הרווחה

מכרז פומבי לטיפול בפסולת אריזות למחזור 30 19 – חלק ב

מכרז פומבי לטיפול בפסולת אריזות למחזור 30 19 – חלק א

מכרז 33 מנהל יחידת הנוער

מכרז 32 מכרז פקח שיטור עירוני ופקח עירוני

הודעת הבהרה פסולת אלקטרונית

תשובה לשאלת הבהרה למכרז פסולת אלקטרונית

מכרז פומבי לאיסוף פסולת אלקטרונית

הודעת הבהרה מס 2 מכרז מזגנים

הודעת הבהרה מס' 1 מכרז מזגנים

מכרז מזכירת בית ספר

מכרז מנהל מכירות קאנטרי אוגוסט 2019

מכרז פומבי מס 23.2019 לתחזוקה של מזגני המועצה המקומית

– הודעה בדבר ספק יחיד חברה למתנסים מכרזים

מכרז אחוד פקחים

מנהל יחידת נוער שני

דרוש מנהל כספים וכוח אדם_ למתנס גן יבנה 2019

מסמך תיקון והבהרה למכרז מספר 102019 בנושא מכרז שירותי הסעות למסגרות רווחה ושירותי הסעות נוספים

חוזה ניהול ליסינג

מכרז 2019 16 מסמך הבהרות

מכרז 162019 פרוטוקול סיור קבלנים

מנהלת יחידת הנוער

מכרז הסעות רווחה

מכרז לתכנון אספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת חוץ ופנים מסוג LED – חלק 1 עמודים 1-30

מכרז לתכנון אספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת חוץ ופנים מסוג LED – חלק 2 עמודים 31-59

מכרז לתכנון אספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת חוץ ופנים מסוג LED – חלק 3 עמודים 60 -90

מכרז לתכנון אספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת חוץ ופנים מסוג LED – חלק 4 עמודים 91 – 120

מכרז לתכנון אספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת חוץ ופנים מסוג LED – חלק 5 עמודים 121 – 147

עוס נוער צעירים ונפגעי סמים 5-2019

פקח עירוני

פקח שיטור עירוני

הבהרה מספר 2 למכרז פומבי 11-2019 למתן שירותי ייעוץ בתחום התנועה

מסמך תיקון והבהרה מספר 1 למכרז פומבי 11-2019 למתן שירותי ייעוץ בתחום התנועה

מכרז עובד אחזקה 2019

מכרז עוס נוער צעירים ונפגעי סמים

מכרז מספר 2-19 לאחזקה שוטפת של מערכות מים ביוב וניקוז בגן יבנה

מכרז פומבי מספר 11-2019 למתן שירותי ייעוץ בתחום התנועה

מכרז פומבי מס' 062019 לניקיון וטיאוט בגן יבנה – הבהרה

מכרז פומבי מס' 052019 – פינוי אשפה – גן יבנה – הבהרה

הודעות בדבר הארכת מועדים

מכרז פומבי להפעלת תכנית קהילה תומכת -חלק א

מכרז פומבי להפעלת תכנית קהילה תומכת- חלק ב

מכרז פומבי לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של המועצה – חלק א

מכרז פומבי לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של המועצה – חלק ב

מכרז פומבי למתן שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של גן יבנה- חלק א

מכרז פומבי למתן שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של גן יבנה- חלק ב

נספח 9 למכרז 7.2019

נספח 8 למכרז 7.2019

נספח 7 למכרז 7.2019

נספח 6 מכרז 7.2019

נספח 5 למכרז 7.19

נספח 4 במכרז 7.2019

נספח 3 מכרז 7.19

נספח 2 למכרז 7.2019

נספח 1 למכרז 7.2019

הבהרה מספר 1 למכרז 9-2019

מכרז קב"ט

מכרז למתן שירותי אדריכלות ותכנון הנדסי במבני ציבור (2)

מכרז שירותי שמאות מקרקעין

מפקח הנדסי 9.1.2019

מכרז לביצוע עבודות תחזוקה אחזקה עבודות מתכת ותיקונים שנתיים בגן יבנה

מכרז חיצוני לפקח תכנון ובניה 11.12

מכרז פסיכולוג חינוכי 20.11

קבט מוסדות חינוך

מכרז 25-18 חלק 1

מרכז 25-18 חלק 2

שאלת הבהרה מספר 4 – מכרז גבייה 19.8.18

הודעת תיקון מספר 3 – מכרז מספר 18 26 למתן שירותי גבייה

מכרז לשירותי גביה 31.7

שאלת הבהרה – מכרז לאספקת דשא סינתטי

מכתב הבהרה לספקים – משטחי דשא סינתטי 2

מכתב הבהרה לספקים – משטחי דשא סינתטי 1

הודעת תיקון מס' 1 – מכרז למתן שירותי גבייה כוללים

הודעת הבהרה למכרז מס' 2818 לאספקה והתקנה של משטחי דשא סינתטי מספר 2

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות