חיפוש

פרוטוקול ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 2.9.2018

ועדת שלושה-החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 21.8.18

פרוטוקול ישיבת ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 6.8.2018

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים

החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח-אספקה והתקנה של מתקני משחקים

חוזה ניהול מתקני משחקים מול משכל

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות