חיפוש

פרוטוקול ועדת תרומות

פרוטוקול ועדת שלושה בנושא חוזה ניהול לליסינג תפעולי

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 2.5.19 להתקשרות עם קבלן שירותי IT

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 2.5.19 – עבודות סלילה ופיתוח ברחובות שונים

ועדת שלושה-מכרז מס לת 26.2018

ועדת שלושה מיום 6.2.19 – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – 3.2.19

פרוטוקול ועדת תמרור 7.1.2019

נוהל היערכות מיטבית לקליטת פעוטות למערכת החינוך 11.11.18

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מערך היסעים – 8.11.18

חוזה ניהול מול משכל – 29.10.18 מערכות מיזוג

פרוטוקול ועדת שלושה – מערכות מיזוג מרכזיות – 16.10.18

פרוטוקול ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 2.9.2018

ועדת שלושה-החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 21.8.18

פרוטוקול ישיבת ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 6.8.2018

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים

החלטה על התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח-אספקה והתקנה של מתקני משחקים

חוזה ניהול מתקני משחקים מול משכל

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות