חיפוש

ישיבות מליאת המועצה

מליאה מס' 1 – 12.11.13
מליאה שלא מן המנין מס' 1 – 28.11.13
מליאה שלא מן המנין מס' 2 – 19.12.13
מליאה מס' 2 – 26.12.13
מליאה שלא מן המנין מס' 3 – 6.2.14
מליאה מס' 3 – 27.3.14
מליאה מס' 4 – 19.6.14
מליאה שלא מן המנין מס' 4 – 19.6.14
מליאה שלא מן המנין מס' 5 – 19.6.14
מליאה מס' 6 – 29.7.14
מליאה מס' 7 – 14.8.14
מליאה שלא מן המנין מס' 6 – 11.9.14
מליאה שלא מן המנין מס' 7 – 2.10.14
מליאה מס' 8 – 2.10.14
מליאה מס' 9 – 27.11.14
מליאה מס' 10 – 12.11.14
מליאה מס' 11 – 29.1.15
מליאה שלא מן המנין מס' 8 – 19.2.15
מליאה מס' 12 – 31.3.15
מליאה מס' 13 – 28.5.15
מליאה שלא מן המנין מס' 9 – 25.6.15
מליאה מס' 14 – 25.6.15
מליאה מס' 15 – 30.7.15
מליאה מס' 16 – 17.9.15
מליאה מס' 17 – 29.10.15
מליאה מס' 18 – 24.12.15
מליאה מס' 19 – 28.1.16
מליאה שלא מן המנין מס' 11 – 28.1.16
מליאה מס' 20 – 28.3.16
הקלטת מליאה מס' 20 – 28.3.16
מליאה מס' 21 – 23.6.16
הקלטת מליאה מס' 21 – 23.6.16
מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16
הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16
מליאה מס' 22 – 29.9.16
הקלטת מליאה מס' 22 – 29.9.16
מליאה מס' 23 – 15.12.16
הקלטת מליאה מס' 23 – 15.12.16
מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17
הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17
מליאה מס' 24 – 9.2.17
הקלטת מליאה מס' 24 – 9.2.17
מליאה מס' 25 – 2.3.17
הקלטת מליאה מס' 25 – 2.3.17
מליאה מס' 26 – 30.3.17
הקלטת מליאה מס' 26 – 30.3.17
מליאה מס' 27 – 18.5.17
הקלטת מליאה מס' 27 – 18.5.17
מליאה מס' 28 – 17.8.17
הקלטת מליאה מס' 28 – 17.8.17
מליאה מס' 29 – 26.10.17
הקלטת מליאה מס' 29 – 26.10.17
מליאה מס' 32 – 21.12.17

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות