חיפוש

ישיבות מליאת המועצה

מליאה מס' 1 – 12.11.13 מליאה שלא מן המנין מס' 1 – 28.11.13 מליאה שלא מן המנין מס' 2 – 19.12.13 מליאה מס' 2 – 26.12.13 מליאה שלא מן המנין מס' 3 – 6.2.14 מליאה מס' 3 – 27.3.14 מליאה מס' 4 – 19.6.14 מליאה שלא מן המנין מס' 4 – 19.6.14 מליאה שלא מן המנין מס' 5 – 19.6.14 מליאה מס' 6 – 29.7.14 מליאה מס' 7 – 14.8.14 מליאה שלא מן המנין מס' 6 – 11.9.14 מליאה שלא מן המנין מס' 7 – 2.10.14 מליאה מס' 8 – 2.10.14 מליאה מס' 9 – 27.11.14 מליאה מס' 10 – 12.11.14 מליאה מס' 11 – 29.1.15 מליאה שלא מן המנין מס' 8 – 19.2.15 מליאה מס' 12 – 31.3.15 מליאה מס' 13 – 28.5.15 מליאה שלא מן המנין מס' 9 – 25.6.15 מליאה מס' 14 – 25.6.15 מליאה מס' 15 – 30.7.15 מליאה מס' 16 – 17.9.15 מליאה מס' 17 – 29.10.15 מליאה מס' 18 – 24.12.15 מליאה מס' 19 – 28.1.16 מליאה שלא מן המנין מס' 11 – 28.1.16 מליאה מס' 20 – 28.3.16 הקלטת מליאה מס' 20 – 28.3.16 מליאה מס' 21 – 23.6.16 הקלטת מליאה מס' 21 – 23.6.16 מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16 הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16 מליאה מס' 22 – 29.9.16 הקלטת מליאה מס' 22 – 29.9.16 מליאה מס' 23 – 15.12.16 הקלטת מליאה מס' 23 – 15.12.16 מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17 הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17 מליאה מס' 24 – 9.2.17 הקלטת מליאה מס' 24 – 9.2.17 מליאה מס' 25 – 2.3.17 הקלטת מליאה מס' 25 – 2.3.17 מליאה מס' 26 – 30.3.17 הקלטת מליאה מס' 26 – 30.3.17 מליאה מס' 27 – 18.5.17 הקלטת מליאה מס' 27 – 18.5.17 מליאה מס' 28 – 17.8.17 הקלטת מליאה מס' 28 – 17.8.17 מליאה מס' 29 – 26.10.17 הקלטת מליאה מס' 29 – 26.10.17 מליאה מס' 32 – 21.12.17 מליאה מס' 33 18.1.18 מליאה מס' 34 27.3.18 מליאה שלא מן המניין מס' 15 28.3.18 ישיבת מליאה שלא מן המניין 16 28.3.18

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות