חיפוש

ישיבות מליאת המועצה

מליאה מס' 1 – 12.11.13

מליאה שלא מן המנין מס' 1 – 28.11.13

מליאה שלא מן המנין מס' 2 – 19.12.13

מליאה מס' 2 – 26.12.13

מליאה שלא מן המנין מס' 3 – 6.2.14

מליאה מס' 3 – 27.3.14

מליאה מס' 4 – 19.6.14

מליאה שלא מן המנין מס' 4 – 19.6.14

מליאה שלא מן המנין מס' 5 – 19.6.14

מליאה מס' 6 – 29.7.14

מליאה מס' 7 – 14.8.14

מליאה שלא מן המנין מס' 6 – 11.9.14

מליאה שלא מן המנין מס' 7 – 2.10.14

מליאה מס' 8 – 2.10.14

מליאה מס' 9 – 27.11.14

מליאה מס' 10 – 12.11.14

מליאה מס' 11 – 29.1.15

מליאה שלא מן המנין מס' 8 – 19.2.15

מליאה מס' 12 – 31.3.15

מליאה מס' 13 – 28.5.15

מליאה שלא מן המנין מס' 9 – 25.6.15

מליאה מס' 14 – 25.6.15

מליאה מס' 15 – 30.7.15

מליאה מס' 16 – 17.9.15

מליאה מס' 17 – 29.10.15

מליאה מס' 18 – 24.12.15

מליאה מס' 19 – 28.1.16

מליאה שלא מן המנין מס' 11 – 28.1.16

מליאה מס' 20 – 28.3.16

הקלטת מליאה מס' 20 – 28.3.16

מליאה מס' 21 – 23.6.16

הקלטת מליאה מס' 21 – 23.6.16

מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16

הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 12 – 23.6.16

מליאה מס' 22 – 29.9.16

הקלטת מליאה מס' 22 – 29.9.16

מליאה מס' 23 – 15.12.16

הקלטת מליאה מס' 23 – 15.12.16

מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17

הקלטת מליאה שלא מן המנין מס' 13 – 9.2.17

מליאה מס' 24 – 9.2.17

הקלטת מליאה מס' 24 – 9.2.17

מליאה מס' 25 – 2.3.17

הקלטת מליאה מס' 25 – 2.3.17

מליאה מס' 26 – 30.3.17

הקלטת מליאה מס' 26 – 30.3.17

מליאה מס' 27 – 18.5.17

הקלטת מליאה מס' 27 – 18.5.17

מליאה מס' 28 – 17.8.17

הקלטת מליאה מס' 28 – 17.8.17

מליאה מס' 29 – 26.10.17

הקלטת מליאה מס' 29 – 26.10.17

מליאה מס' 32 – 21.12.17

הקלטת מליאה מס' 32 

מליאה מס' 33 18.1.18

הקלטת ישיבת מליאה מס' 33

מליאה מס' 34 27.3.18

הקלטת מליאה מס' 34

מליאה שלא מן המניין מס' 15 28.3.18

ישיבת מליאה שלא מן המניין 16 28.3.18

הקלטת מליאה שלא מן המניין 15 16

מליאה 35 מיום 14.6.18

הקלטת מליאה מס' 35

מליאה שלא מן המניין 17 27.6.2018

הקלטת מליאה שלא מן המניין מס' 17

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 36 מיום 19.7.18

מליאה שלא מן המנין 18 מיום 23.8.18

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 19 מיום 23.8.18

מליאה שלא מן המנין 20 מיום 23.8.18

מליאה 37 מיום 23.8.18

פרוטוקול ישיבת מליאה מס 38 מיום 6.9.18

תמלול מליאה מס. 1 21.11.18

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות