חיפוש

ועדות המועצה:

חברי המועצה ה-16 (נבחרו 22.10.2013):
1. דרור אהרון
2. עו"ד סביון יניב
3. ירדנה אוקמן
4. רוחמה עזר
5. רפאל פרץ
6. אילן רביבו
7. עו"ד אביחי עוגן
8. שמעון אלגרבלי
9. ירון נסים
10. יורם סויסה
11. יהודית אלפסי
12. אילן ביסמוט
13. עו"ד הדס ויצמן

חברי ועדת הנהלת המועצה:
1. דרור אהרון
2. עו"ד סביון יניב
3. ירדנה אוקמן
4. רוחמה עזר
5. רפאל פרץ
6. אילן רביבו
7. עו"ד אביחי עוגן
8. שמעון אלגרבלי
9. יהודית אלפסי
10. ירון ניסים
11. יורם סוויסה

ועדת מכרזים
רוחמה עזר – חברת מועצה – יו"ר
ירדנה אוקמן – סגנית ראש המועצה – חברה
עו"ד הדס ויצמן – חברת מועצה – חברה
ירון נסים – חבר מועצה – חבר
עו"ד אביחי עוגן – חבר מועצה – חבר

הנהלת המתנ"ס
דרור אהרון – ראש המועצה – יו"ר
אמיר גברה – קב"ט – מ"מ יו"ר הנהלת מתנ"ס
רחמים שרים – מנהל מח' החינוך – נציג רשות
גבי גולדשטיין -מנהל מח' הרווחה – נציג רשות
סיגל אסולין – נציגת ציבור
מירב נחמיאס – נציגת ציבור
אריה מוסקוביץ – נציג ציבור
עוזי מנצור – נציג ציבור
סיגל תמיר – נציגת ציבור
סיגל פריינטה – נציגת החברה למתנ"סים
קובי שרון – נציג החברה למתנ"סים

ועדת תמיכות
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – יו"ר
אלון מדהלה – גזבר המועצה – חבר
עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה – חברה
שרה שניר – מבקרת – חברה
וידה אוחיון – מזכירת מח' שפ"ע – מפקחת תמיכות

ועדת הנחות
רוחמה עזר–חברת מועצה – יו"ר
שמעון אלגרבלי –חבר מועצה – מ"מ יו"ר
יהודית אלפסי – חברת מועצה – חברה
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
אלון מדהלה – גזבר המועצה – חבר
עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה – חברה

ועדת ביקורת
עו"ד הדס ויצמן – חברת מועצה – יו"ר
רוחמה עזר – חברת מועצה – חברה
עו"ד אביחי עוגן – חבר מועצה – חברה
רפאל פרץ – חבר מועצה – חבר

ועדת רכש ובלאי
עו"ד סביון יניב –סגן ומ"מ ראש המועצה – יו"ר
אילן ביסמוט – חבר מועצה – חבר
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – חבר
אלון מדהלה – גזבר המועצה – חבר

ועדת רישוי עסקים
רפאל פרץ -חבר מועצה – יו"ר
אילן רביבו – חבר מועצה – חבר
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר

ועדת שמות
ירדנה אוקמן -סגנית ראש המועצה – יו"ר
יהודית אלפסי – חברת מועצה
ברק אהרון – נציג ציבור

ועדת הקצאת קרקע
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה – יו"ר
אלון מדהלה – גזבר המועצה – חבר
דרור איווניר – מהנדס המועצה – חבר
עו"ד יעל צוברי – יועצת משפטית למועצה – חברה

ועדת רווחה
שלמה ממן (נציג ציבור) – יו"ר
ירדנה אוקמן – סגנית ראש המעצה – חברה
אילן ביסמוט – חבר מועצה – חבר
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
אילן רביבו – חבר מועצה – חבר

ועדת איכות סביבה וקיימות
דרור אהרון – ראש המועצה – יו"ר
עומרי וייסמן – עוזר ראש המועצה
רוחמה עזר – חברת מועצה – חברה
אלפסי יהודית – חברת מועצה – חברה
אילן ביסמוט – חבר מועצה – חבר
יורם סויסה – חבר מועצה – חבר
אילן רביבו -חבר מועצה – חבר
אבי מנצור – מנהל מח' תברואה ואיכ"ס – חבר
חיים אדרי – מנהל מח' שפ"ע
אהוד שטיין – נציג ציבור
שרון נגלר – נציג ציבור
איריס רז – נציגת ציבור
ליאורה ניצן – רכזת בכירה לחינוך וקהילה – המשרד לאיכ"ס
סילביה דהן-גואטה – רכזת מיחזור – איגוד ערים לאיכ"ס
גד עופר – רכז פסולת – איגוד ערים לאיכ"ס

ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)
דרור אהרון – יו"ר
עומרי וייסמן – מכלול מידע לציבור והסברה
עו"ד יניב סביון – סגן ומ"מ
אמיר גברה – מרכז הוועדה ממונה חירום וביטחון
אילן סויסה – מנכ"ל
אלון מדהלה – גזבר ומכלול מנהל כללי וכוח אדם
מזל אזולאי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול
אבי מנצור – מכלול מנהל כללי תברואה
דרור איווניר – מכלול הנדסה ותשתיות
אבישי קליין – מכלול הנדסה ותשתיות, מים וביוב
עזי רוזן – מוקד עירוני
רחמים שרים – מכלול חינוך
יהודית שטרית – מ"מ מנהל מכלול חינוך
עוזי גרינבויים – מכלול טיפול באוכלוסיה
שמריה דמארי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול, מזון, משכ"ל, דלק ורכש
ישראל כהן – חקלאות
עוזיאל מנצור – פס"ח

ועדת ערר לארנונה
עו"ד צבי שמיר – יו"ר
צביקה מדלינסקי – מ"מ יו"ר
אבי פריד – נציג ציבור

ועדה להנצחת זכר נפגעי פעולות טרור ואיבה
דרור אהרון – יו"ר
יורם סויסה – חבר
לילי אמיר – חברה נציגת המשפחות
בלהה רז – חברה נציגת המשפחות
יוסי בן פורת – חבר נציג ציבור
חיים אלבס – חבר נציג ציבור

ועדה לשימור עצים
דרור אהרון – יו"ר
רוחמה עזר – חברת מועצה
רפאל פרץ – חבר מועצה
ירון נסים – חבר מועצה

ועדה לאישור גיוס וקבלת תרומות
אילן סויסה – מנכ"ל המועצה
אלון מדהלה – גזבר המועצה
עו"ד יעל צוברי – יועצמ"ש

ועדת השקעות
אלון מדהלה – יו"ר
וידה אוחיון – מזכירת מח' שפ"ע – חברה
זיוה בן לולו – מזכירת מח' גביה – חברה

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות