חיפוש

הנדסה ותכנון

מהנדס המועצה: אינג' דרור איוניר
סגן מהנדס המועצה: גרי פורט
עוזרת למהנדס המועצה: אורלי חרצקי
מזכירת המחלקה: דבי אדרי
כתובת: רח' הרצל 6
מען למכתבים: ת"ד 45 גן יבנה
טל': 08-8545631
פקס': 08-8545632
דוא"ל: debyeng@gan-yavne.co.il

קבלת קהל בימי ראשון בשעות 16:00-18:00,
ובימי רביעי בשעות 8:30-12:30

קבלת קהל בנושא אגרות והיטלים והעברה לטאבו בלבד: ימי שני בשעות 09:00-12:00

תכנון וישום בשטחים ציבוריים בהתאם למדיניות המועצה ובתיאום עם המחלקות השונות של מוסדות חינוך, תשתיות, מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, כבישים ומדרכות;

רישוי מבנים: בקשות להיתרי בניה – בדיקת תכנון החיבורים לתשתיות הקיימות, טופס 4 ותעודת גמר – בדיקת ביצוע החיבורים לתשתיות הקיימות ושמירה על הסביבה;

שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים;

נגישות- הקפדה בבניה חדשה על נגישות; שידרוג הקיים לשיפור הנגישות;

עזרה הנדסית למחלקות שפ"ע, מים ותברואה.

בכל הנוגע לחוקי תכנון ובנייה ואכיפתם, כפופה גן יבנה לוועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה.

מידע נוסף, נוהלים, טפסים, מעקב אחר הליך אישור תכניות ועוד, ניתן לאתר באתר האינטרנט של ההועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה שכתובתו: g-yavne.bartech-net.co.il

מזכירת הוועדה: לירון דהן
כתובת: רח' הרצל 1 (בצמוד לבניין המועצה)
טל': 08-8545702
פקס': 08-8545703
דוא"ל:vaada@gan-yavne.co.il

שעות קבלת קהל: 

  • בימי ראשון בין השעות 8:30 – 12:00, או במחלקת הנדסה בין השעות 16:00 – 18:00 בתיאום מראש. 
  • בימי שלישי בין השעות 8:30 – 12:00 תתקיים קבלת קהל לאנשי המקצוע ומגישי הבקשות (אדריכלים, מהנדסים, עורכי דין ועוד)

מכוח סמכות מהנדס המועצה המקומית גן יבנה לפי סעיף 2 לחוק עזר לגן יבנה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ו-2016, ניתנה הודעה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.

אלו כוללים:

א. חלוקת תחום שיפוט גן יבנה בהתבסס על גבולות הגושים הרשומים במרכז מיפוי ישראל נכון למועד ההחלטה.
ב. תשריט גבולות הגושים
ג. שטחים ציבוריים פתוחים המיועדים לשמש את הנכסים המצויים בגושים השונים.

לנוחותכם, דבר ההחלטה ופירוט הגושים והחלקות – בקובץ המצ"ב להורדה למחשב.

החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים

היתר בניה
לפני התכנון האדריכלי יש לקבל ממחלקת ההנדסה את כל הנתונים הנוגעים לחיבור לתשתיות.

פרט לפעולות בנייה המוגדרות 'כעבודה מצומצמת', לכל שאר פעולות הבנייה דרוש היתר בנייה שמתקבל בהליך הרגיל. לשם כך דרוש "עורך הבקשה הראשי" שהינו מוסמך לפי חוק לערוך את הבקשה, והוא מוסמך כאדריכל, הנדסאי אדריכלות, מהנדס בנין או הנדסאי בנין, ועל מבקש ההיתר לפנות אליו.

ההגשה (גרמושקה) תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "זמורה" לקבלת הסכמה עקרונית. לאחר מכן ניתן להגישה למועצה. מחלקת ההנדסה בודקת ומעירה הערות במידת הצורך בנושא חיבור לתשתיות הרשות.

מחלקת ההנדסה גם מוסרת את ההגשה למחלקת הגבייה לצורך חישוב אגרות פיתוח (חלקו של כל תושב במערכות המים והביוב). לאחר תשלום האגרות ע"י המבקש ותיקוני התוכנית, אם נדרשים, מחלקת הנדסה חותמת על אישור וניתן להגיש הבקשה לוועדת "זמורה".

עבודה מצומצמת
קיימות פעולות בנייה שניתן לבקש היתר עבורן בהליך מקוצר. פעולות אלו נקראות "עבודות מצומצמות" והן: העמדת מחסן, התקנת מצללה (פרגולה); התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו; התקנת אנטנת צלחת; הצבת דוד שמש; סגירת מרפסת עם תריסים; התקנת מתקן הסקה בדירה; התקנת מתקן גז במיכל נייח; בניית גדר עד גובה 1.50 מ'; התקנת סוכך עונתי; ביצוע שיפור נגישות לבנין ובתוכו; בניית מתקנים לפינוי אשפה; התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.

הסברים, טפסים וצילומים ניתן לקבל ממחלקת הנדסה בשעות קבלת קהל.

טופס 4
טופס 4 הוא תעודה המאפשר איכלוס הנכס וחיבורו לתשתיות, והוא ניתן ע"י הוועדה המקומית גן יבנה . טופס "הכנה לטופס 4" ניתן ע"י המועצה והוא רק אחד מבין האישורים הנדרשים ע"י הוועדה.

מה צריך להגיש למועצה:

עותק הגשה (גרמושקה) הנושא חתימה של הוועדה המקומית גן יבנה
עותק בדיקות מים וביוב
למלא את טופס "הכנה לטופס 4", בו תקבל כתובת מדויקת של הנכס

מה נדרש ע"י המועצה:
"טופס הכנה לטופס 4" הוא טופס טיולים שמחלקת הנדסה מעבירה בין המחלקות על מנת לקבל את האישורים הבאים:

מחלקת גביה: מאשרת שסולקו כל החובות למועצה

מחלקת פיקוח: מאשרת פינוי פסולת בניה

מחלקת תברואה: מאשרת חיבור תקין למערכת הביוב של הרשות; מאשרת את ביצוע ההסדרים הנחוצים לאיסוף אשפה

מחלקת מים: מאשרת חיבור תקין למערכת אספקת מים של הרשות.

מחלקת הנדסה: בודקת שהבנייה בשלב שניתן להגיש בקשה לטופס 4; מאשרת שאין נזקים לתשתיות ציבוריות כולל מדרכות גובלות; מאשרת התקנת שלט מואר עם שם ומספר רחוב

מה יש להביא:

שני עותקים של ההגשה – אחד נשאר במחלקת הנדסה ואחד משוחרר למבקש.

תעודת גמר (טופס 5)
כמו טופס 4, תעודת גמר ניתנת ע"י הוועדה המקומית גן יבנה. טופס "הכנה לתעודת גמר" ניתן ע"י המועצה והוא רק אחד מבין האישורים שנדרשים ע"י הוועדה.

לקבלת תעודת גמר, המבקש יגיש למועצה את טופס ה-4 שברשותו, בצירוף טופס "הכנה לתעודת גמר".

מבזקים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות